מבזקים בנושא מס : גיליון 1207 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1207 - 13/02/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 13.2 תיקון 190

 
מאמרי מומחים
 
חשיפה לטענת עסקה מלאכותית בהעברת דירה במתנה לבן משפחה

מס הרכישה הגבוה במדינת ישראל ברכישת דירה שנייה יצר שפע של תכנוני מס, שאחד הנפוצים שבהם הוא העברת דירה במתנה לבן משפחה כגון ילד או הורה. פעולה זו מחויבת ב-1/3 ממס הרכישה הרגיל, אך פטורה ממס שבח ומותירה את נותן המתנה ללא דירות, וכך הוא יכול לרכוש דירה בתשלום מס רכישה מופחת - לפי שיעור מס של דירה יחידה.

למאמר מאת עו"ד רוני חגאי-מולה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
המחוזי: הענקת פטור ממס ל"מוסד ציבורי" מחייבת רכיב של זיקה לישראל – פס"ד ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של עמותה המפעילה מוסדות חינוך בכפר ביר נבאלה שמצוי בתוך שטחי C, על הקביעה כי אינה זכאית לפטור ממס הכנסה מכוח היותה "מוסד ציבורי" הפועל למען מטרה ציבורית. נקבע כי תכלית החקיקה מחייבת פרשנות מצמצמת של המונח "מוסד ציבורי" כך שהוא יכלול בתוכו גם רכיב של זיקה לישראל, ובהיעדר רכיב כזה מנעד המקרים שעליהם יחול הפטור ייפרש הרבה מעבר לכוונה המקורית של המחוקק, דבר העלול לפגוע בקופה הציבורית ולהוות למעשה הטבת מס לגופים המקדמים מטרות שלא תורמות דבר למדינת ישראל ולציבור בישראל.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
התקבלה תביעתה של אזרחית בריטית נגד רשות המיסים - תבוטל החבות במיסי הייבוא שהושתו עליה עקב הכנסת יאכטה לתחומי מדינת ישראל – פס"ד THREE D INVESTMENTS LTD

בית משפט השלום קיבל תביעה שהגישה אזרחית בריטית על החלטת רשות המיסים כי היא חייבת במיסי ייבוא עקב הכנסת יאכטה לתחומי מדינת ישראל. נקבע כי האזרחית עמדה בנטל להוכיח כי היא הבעלים של היאכטה וכי היאכטה נכנסה לארץ לצורכי תיירות בלבד. עוד נפסק כי בנסיבות העניין האזרחית עמדה בתנאי פרט 7 לצו תעריף המכס והיא זכאית לפטור מתשלום מיסי יבוא.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
היבטי מע"מ הכרוכים בהפעלת מערכת לייצור חשמל ביתית – חובת הרישום כעוסק ודיווח על ההכנסות ממכירת חשמל

הרישום לצורכי מע"מ של צרכן אשר מוכר חשמל כאמור יהיה בהתאם למחזור העסקאות הצפוי. כלומר, אם מחזור העסקאות אינו עולה על תקרת הפטור הקבועה בהגדרת "עוסק פטור" שבסעיף 1 לחוק מע"מ, בעל המתקן יירשם כעוסק פטור. לעומת זאת, אם מחזור העסקאות הצפוי עולה על תקרת הפטור כאמור - בעל המתקן יירשם כעוסק מורשה.

לתשובה מאת עו"ד עמיאל יצחק הלוי - לחץ כאן
 
הארכת התקופה שבה ניתן לטפל בשומה סופית

המנהל רשאי, ביזמתו הוא או לבקשת הנישום, בתוך התקופה המסתיימת כתום שנה לאחר התקופות שנקבעו בסעיפים 145(א)... לדרוש את הפרוטוקול של כל הליך לפי פקודה זו שנקט פקיד השומה, ומשקיבל את הפרוטוקול רשאי הוא לערוך כל חקירה שתיראה לו, או להביא לעריכת חקירה כאמור, ורשאי הוא, כפוף להוראות פקודה זו, ליתן בעניין זה כל צו שייראה לו; מכיוון שפקיד השומה לא נקט הליך כלשהו בתיק זה לא במישור האזרחי ולא במישור הפלילי, הרי החריגים על הארכת התקופה שבה ניתן לטפל בשומה לא יחולו גם הם.

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
חלופות מיסוייות לפי סעיף 3(ט1) לפקודה

אם לחברה יש עודפים סביר להניח שרשות המסים תטען כי סיווג ההכנסה לפי סעיף 3(ט1) יהיה דיווידנד ולא שכר. כמו כן, כדי להיכנס לחלופת השכר נדרשת גם אי עמידה בחלופת דיווידנד, וגם קיום יחסי עובד מעסיק. משום כך בהנחה שעובדות ונסיבות המקרה יאפשרו, רק אז יהיה ניתן לטעון לשכר עבודה.

לתשובה מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית