מבזקים בנושא מס : גיליון 1206 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1206 - 10/02/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 10.2 מיסוי התא המשפחתי

 
מאמרי מומחים
 
לאור פסיקה חדשה בנושא - חבות בביטוח לאומי משנה את שיקולי הכדאיות של חברה משפחתית

בעלי חברות משפחתיות כהגדרתן בפקודת מס הכנסה צריכים לשקול מחדש את מעמדן זה, לאור הפסיקה החדשה של בית הדין לעבודה אשר קובעת כי כל סוגי ההכנסות של חברה משפחתית, ובכלל זה הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לפי חוק ביטוח לאומי - יהיו חייבות בדמי ביטוח ללא יוצא מן הכלל בשנת המס שבה הופקו, ואף אם לא חולקו לבעלי החברה.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל הסדר טיעון בעניינו של בעל חברה שבאמצעות חשבוניות פיקטיביות ניכה מס תשומות שלא כדין בסך של מיליוני שקלים - ירצה 15 חודש מאסר בפועל – פס"ד חסן ואח'

בית משפט השלום קיבל הסדר טיעון בעניינו של בעל חברה שבאמצעות חשבוניות פיקטיביות ניכה מס תשומות שלא כדין בסך של מיליוני שקלים. נקבע כי במקרה זה התועלת הציבורית שבקבלת ההסדר רבה והיא גוברת על השיקולים האחרים. לפיכך, הוחלט להטיל על הנאשם 15 חודשי מאסר בפועל, מאסרים על תנאי ותשלום קנס על סך 300,000 ש"ח.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רונן שיכמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעור חברה העוסקת בשיווק דלקים על החלטת מנהל מע"מ לבטל את רישומה כ"עוסק" - לא הוכיחה כי היא מקיימת פעילות עסקית אמיתית בתחום הדלק – פס"ד דורון רובין השקעות וייעוץ בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה חברה העוסקת בשיווק דלקים על החלטת מנהל מע"מ לבטל את רישומה כ"עוסק". נקבע כי החברה לא הצליחה להוכיח כי היא מקיימת פעילות עסקית אמיתית בתחום הדלק וכי לא נועדה לשמש פלטפורמה לפעילות בלתי חוקית להפצה ולניכוי של חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רונן שיכמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעורו של בעל חברה ליבוא ושיווק בשר על שומת מע"מ שהוצאה לו בגין עסקאות מקרקעין שביצע – מדובר ב"עוסק" שביצע את העסקאות "במהלך עסקיו" – פס"ד עמיאל לוי

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של בעל חברה פרטית לייבוא ושיווק בשר ודגים על שומת מע"מ שהוצאה לו בסך של קרוב למיליון שקל, בגין חמש עסקאות נדל"ן שביצע בשני נכסים בבעלותו. להגנתו טען המערער כי השקיע כספים בנדל"ן מאחר שהחברה נקלעה לקשיים כלכליים וכדי שהכספים ישמשו עבורו כחיסכון לגיל פרישה. ביהמ"ש דחה את טענתו וקבע כי המערער ביצע את העסקאות כ"עוסק" "במהלך עסקיו", וזאת לאחר יישום מכלול מבחני הפסיקה שהותוו בעניין זה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
העמדת ערבות על נכס מחברה לחברה בבעלות בעל מניות אחד - דיווידנד או משיכה לעניין סעיף 3(ט1)

נראה לכאורה כי שתי החברות, ככל שמניותיהן מוחזקות על ידי בעל המניות, ייחשבו כקרוב לעניין השאלה ובעל המניות כבעל מניות מהותי בשתיהן (כפוף להיקף אחזקותיו). חוזר מס הכנסה 7/2017 הסדיר את עמדת רשות המיסים ביחס להוראות סעיף 3(ט1) ופרשנותן באופן מקיף. יצוין כי החוזר לא התייחס באופן רחב לסיטואציות של העמדת ערבויות וביטחונות לחברה אחרת או לקביעת הערך שייוחס במצבים אלו לבעל המניות המהותי או קרובו ככל שחל עליהם.

לתשובה מאת עו"ד גיא רוטמן - לחץ כאן
 
תפקיד המייצג בעת חקירת מס הכנסה של לקוחו

על פי הנתונים שציינת מדובר ב"חקירה פלילית", לפיכך הנישום שאתה מייצג אמור היה להיות מזומן למחלקת חקירות מס הכנסה (פקיד שומה חקירות) ולא לפקיד שומה אזרחי. לא ציינת אם אתה עורך דין או רואה חשבון או יועץ מס, אך בכל מקרה יצוין כי אף לא אחד מהמייצגים הללו יכול להיכנס לחקירה "במקום" הלקוח או יחד עמו, שכן חקירה פלילית היא ספציפית כלפי החשוד.

לתשובה מאת עו"ד אורי גולדמן - לחץ כאן
 
עובד שפרש החל משנת 2017 נדרש למלא טופס 161 א' עם הבחירות המבוקשות שלו לעניין מיסוי כספי הפיצויים

במסגרת תיקון 232 לפקודה שנכנס לתוקפו ביום 01.01.2017 נוספה פסקת משנה לסעיף 9(7א)(ז) (ז1) ולפיה נקבע כי עובד שפרש והסכומים העומדים לרשותו במרכיב הפיצויים אינם עולים על 365,510 ש"ח (נכון לשנת 2020) או על "משכורת עד 34,900 ש"ח לחודש * וותק (תקרת הפיצויים) - על פי הגבוה, יראו אותו כאילו הגיש לפקיד השומה בקשה לרצף קצבה, אלא אם ביקש אחרת. משמע, התיקון החל רצף קצבה כברירת מחדל לפורשים אלא אם בחרו אחרת על פי הוראות מילוי טופס 161 א'.

לתשובה מאת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית