סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1201 - 27/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 27.1 תיקון 190

 
מאמרי מומחים
 
אין ירושת הפסדים – היערכות בין דורית

ב-14 לינואר 2020 התקבל פסק דין בעניין מלכסון ודינשטיין, שבו נדחו ערעוריהן של שתי יורשות של מר צבי דינשטיין, שצבר הפסד מעסק בסך של כ-2.6 מיליון ש"ח והפסד הון בסך של כ-46 מיליון ש"ח, ובנותיו תבעו את הפסדיו בדוחותיהן כיורשות.

למאמר מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
לידיעת המדווחים במערכת הדיווח המקוון של מיסוי מקרקעין

לאחרונה חלו שיבושים במערכת הדיווח המקוון של מיסוי מקרקעין. המערכת חזרה לעבוד ברובה באופן תקין ב-20.1.2020. לאור האמור, משרדי מיסוי מקרקעין הונחו לבטל קנסות אשר נגרמו בשל כך.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ארכה לדיווח לרשות המסים לעוסקים בענף נותני שירותים פיננסים

רשות המסים מודיעה לנותני שירותים פיננסים על מתן ארכה לדיווח לרשות המסים עד ל-10.2.2020 (במקום 10.1.2020).

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של בעל חברות למסחר בזהב שהורשע בעבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין – הכנסות החברות שהגיעו לידיו בעקבות ניכוי מס התשומות ימוסו כדיווידנד – פס"ד אביתר יצחק

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש בעל חברות שהורשע בעבירות מס על שומות בצווים שהוציא לו פקיד השומה בנוגע לחשבוניות שקיזזו החברות שבבעלותו שלא כדין. נקבע כי שורת ההיגיון והשכל הישר מוליכים בבירור למסקנה כי הכנסותיהן של החברות לא התפוגגו באוויר העולם. אם וככל שרצה בעל החברות להוכיח כי גורמים אחרים במערך הפעילות העברייני ולא הוא עצמו או מי שבא מטעמו ומכוחו, הם אלה שנהנו מאותן הכנסות של החברות מניכוי מס התשומות או מחלקן - יכול היה להביא ראיות לכך, וזאת לא עשה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
המחוזי: לא כל שינוי שעורכת חברה במודל העסקי שלה מצדיק את סיווג העסקה כ"מכירה" לצורכי מס

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של חברה ישראלית מקבוצת "ברודקום" העולמית על החלטת פקיד השומה לסווג עסקה לרכישת מניותיה של חברת האם הקודמת שלה כ"מכירה" לצורכי מס בעקבות שינוי במודל העסקי שלה. נקבע כי במקרים שבהם השינוי במודל העסקי לא חולל תמורות משמעותיות, ובמיוחד כאשר הסתבר כי השינוי הביא לצמיחתה של החברה הישראלית - קיים קושי משמעותי יותר להתערב בהסכמים שערכו הצדדים ולקבוע שמהותם הכלכלית היא שונה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי ודיווח בישראל על הכנסות בני זוג שנסעו לכמה שנים לארה"ב

במקרה שבני הזוג אינם תושבי ישראל ואין להם הכנסות אחרות בישראל, ייתכן שניתן לבקש את סגירת התיק (לעניין זה ראו גם סעיף 131(א)(5ה) לפקודת מס הכנסה). בקשה זו עשויה להביא לדיון לגבי תושבות בני הזוג. אם בניהזוג הם תושבי ישראל לצורכי מס - כפי שיפורט להלן, ככלל, האישה נדרשת לדווח על הכנסותיה מחוץ לישראל ועל כן יש עליה חובת הגשת דוח שנתי.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אבי פרידמן - לחץ כאן
 
הכרה בהוצאת תשלומים רטרואקטיביים לקופות גמל לקצבה ולפיצויים בגין שנים קודמות שלא הועברו בידי מעסיק

"תשלומי פיגורים" המשולמים על ידי המעביד - תשלומים רטרואקטיביים כדי לכסות פיגורים משנים קודמות של כספי פיצויים שלא הועברו בשוטף או שהועברו בחסר, יותרו בניכוי על פני שלוש שנים או 20% מסכום היעודה (הסכום הצבור בקופת הגמל), לפי הגבוה מביניהם, וזאת בתנאי שניתן אישור מרשות המיסים לכך.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח אבי קדוש - לחץ כאן
 
הכנסות מהשכרת דירות ב-AIRBNB לעניין קצבת זקנה

הכנסה מהשכרת דירות נחשבת להכנסה פסיבית. לעומת זאת, השכרת דירות בעסקאות AIRBNB נחשבת להכנסה מעסק ולא להכנסה מהשכרת דירות. אם הכנסה זו מהשכרת דירות בעסקת AIRBNB עולה לכדי עסק וההכנסה מדווחת כהכנסה מעסק למס הכנסה, הרי במקרה זה תוגדר כהכנסת עבודה ותפגע בזכאות לקצבת אזרח ותיק.

לתשובה מאת רו"ח יהושע מיניביצקי - לחץ כאן
 
חבות במע"מ לשותפות שעוסקת במתן שרותי תיווך לתושבי ישראל ותושבי חו"ל

סעיף 30(א)(7) לחוק מעניק שיעור אפס לעסקת "מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל". קרי, בהתאם לסעיף זה, על מנת שיחול שיעור אפס על עסקה מסוימת, נדרש שיתקיימו 3 תנאים: המדובר ב"מתן שירות" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק; השירות ניתן "בחוץ לארץ"; ובידי "עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל". עיננו הרואות, כי מרכז הכובד של הסעיף, אינו נעוץ בזהות מקבל השירות, כי אם במקום מתן השירות.

לתשובה מאת עו"ד קרן מרציאנו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
השתלמות מע"מ
באחריות אנשי כספים להישאר מעודכנים בפסיקה המתחדשת ובעמדות המשתנות של רשות המסים, בהחלטות מיסוי ובעמדות החייבות בדיווח. מטרת השתלמות זו היא לרדת מ"הפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס לסוגיות מרכזיות וחשובות בתחום המע"מ תוך למידת החוק, הפסיקה והחלטות המיסוי הרלבנטיות.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
כל עובד ב-29 שח לחודשיים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית