מבזקים בנושא מס : גיליון 1199 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1199 - 20/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 20.01.20 השתלמות ביטוח לאומי

 
מאמרי מומחים
 
תביעת דמי לידה שהגישה בשיהוי עובדת שכירה נדחתה אף שקיבלה דמי לידה כעצמאית

ביום 14 ביולי 2019 דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתה של מבוטחת לתשלום דמי לידה בגין הכנסותיה משכר, בשל איחור בהגשת התביעה

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2020 עודכנו שיעורי מס רכישה וההכנסה החייבת לעניין החבות במס נוסף לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2018

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2018 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום מכיל 126 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על 1,211,989 ש"ח. זאת לעומת 23 החלטות במחצית הראשונה של שנת 2017 בסך כולל של 172,260 ש"ח.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח בשנת 2020

המוסד לביטוח לאומי פרסם את לוח השנה הכולל את מועדי תשלום הקצבאות השונות של הביטוח הלאומי, וכן את מועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ומעסיקים.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
העליון: אין להטיל על תובע ייצוגי חובת פנייה מוקדמת לרשות ציבורית טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה

במסגרת דיון נוסף בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קבע בית המשפט העליון כי אין להטיל על תובע ייצוגי חובת פנייה מוקדמת לרשות ציבורית טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה. עוד נקבע כי ככל שמוגשת נגד תאגיד מים וביוב בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גביית יתר של תעריפי מים וביוב, הוא אינו מוגדר בהקשר זה כ"רשות" ועל כן אין הוא זכאי להסדרים המיטיבים הניתנים לרשויות על פי חוק תובענות ייצוגיות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
העברת קרן השתלמות מחברה אחת לשנייה

ניוד קרן השתלמות מגוף מנהל אחד לגוף מנהל אחר אפשרי בכל עת. ניוד כאמור משמר את בסיס המס של היתרות, יתרה פטורה ממס ויתרה חייבת במס רווח הון ככל שהחשבון כולל גם הפקדות מעבר לתקרה המוטבת וכן את תאריך הוותק. במעבר בין מעסיקים יש לפתוח חשבון חדש בקרן השתלמות שיהיה על שם המעסיק החדש. כל עוד לא בוצעה משיכה מחשבון ותיק בקרן השתלמות אזי חשבון חדש שייפתח יקבל, לפי בקשה מתאימה שתוגש, את תאריך הנזילות של החשבון הוותיק לפי מועד ההפקדה הראשונה לחשבון זה.

לתשובה מאת רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא - לחץ כאן
 
חובת רישום במע"מ ובמס הכנסה לנישום שבונה בביתו הפרטי יחידת השכרה למסיבות

על הלקוח להירשם במע"מ ולפתוח תיק במס הכנסה. לעניין מע"מ - ככל שמחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו עולה על מחזור של עוסק פטור הוא יירשם כעוסק מורשה ויהיה רשאי לקזז את התשומות הכרוכות בהקמת המרתף והבריכה לרבות התשומות לרכישת ציוד ותחזוקת העסק, והכול כפוף לכך שהמרתף והבריכה מיועדים לשימוש עסקי. לעניין מס הכנסה - הלקוח זכאי לפחת על הקמת המרתף והבריכה ועל ציוד נוסף שירכוש בהתאם לתקנות מס הכנסה. כמו כן, יהא זכאי לתבוע הוצאות הכרוכות בתחזוקת העסק.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח מאיר זריהן - לחץ כאן
 
העברת נכס מעצמאי לחברה על פי סעיף 104א לפקודה

בסעיף לא קיימת דרישה מפורשת לכך שכל נכסי הפעילות יועברו בהתאם להוראות הסעיף. לכאורה, אין מניעה לפי הסעיף להעביר חלק מהנכסים בפטור (דחייה) ממס בהתאם להוראות הסעיף, וחלק אחר להעביר במסגרת מכירה חייבת (קביעת התמורה בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה - שווי שוק, ולאו דווקא העלות המופחתת). יובהר כי במסגרת העברת הפעילות, לא ניתן להעביר התחייבויות אלא נכסים בלבד (כהגדרתם בסעיף 104 לפקודה).

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח יוסי ישועה - לחץ כאן
 
חבות במע"מ למנהל עיזבון תושב ישראל לגבי עיזבון שנמצא בנאמנות בחו"ל

ככל שהלקוח מקבל השירות הוא תושב ישראל (היורשים/הנאמן/מנהל העיזבון), הרי יש לחייב את תמורת השירות במע''מ לפי סעיף 15 לחוק. ככל שהלקוח מקבל השירות הוא תושב חוץ כהגדרתו בחוק מע''מ, אזי לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע''מ, השירות יחויב במע''מ מכיוון שיש תושב ישראל ''הנהנה'' ממתן השירות (היורשים). ככל שהשירות עצמו ניתן בנוגע לנכסים מחוץ לישראל וניתן פיזית מחוץ לישראל - ישנה אפשרות לבחון הקלה לחיוב במע"מ בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ.

לתשובה מאת עו"ד קרן ישראלי ארביב - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית