סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1196 - 09/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 9.1.20 אינפוקליק

 
מאמרי מומחים
 
היתכן כי מכר מקרקעין במישור הפרטי יחשב כפעילות עסקית?

אדם פרטי שהוא גם בעלים של חברה עסקית, והוא גם הבעלים של נכסי מקרקעין במישור הפרטי. בבואו למכור חלק מנכסי המקרקעין הפרטיים שלו, כיצד תבחן זאת רשות המיסים? האם העסקאות יחויבו לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין? ואולי בכלל לפי הפקודה? האם יחול לגבי עסקאותיו גם חיוב במע"מ? לאחרונה נדון בעניין זה פסק דין עמיאל לוי נ' מנהל מע"מ. המחלוקת בין הצדדים היתה – האם כטענת מנהל מע"מ, ביצוען של העסקאות הנדונות מהוות עסקאות שבוצעו על ידי "עוסק" במקרקעין במהלך עסקיו, או כטענת המערער מדובר בעסקאות הוניות במישור הפרטי. המערער טען, לחילופין, כי העסקאות הנדונות פטורות ממס ערך מוסף מפני שלא יכול היה לנכות מס תשומות בעת רכישת אותם המקרקעין שנמכרו.

למאמר מאת עו"ד, רו"ח יוסי קורן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2020 ואילך

רשות המסים בישראל פרסמה את לוח הניכויים , שיעורי המס, נקודות זיכוי וסכומים מתואמים לשנת המס 2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – הטבות מס בישובים בשנת המס 2020

לנוחיותכם פרסמנו בקובץ נפרד את ההנחיות למתן הטבות מס בישובים, כפי שפורסמו בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ומשכר עבודה בשנת המס 2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי

החל מחודש ינואר 2020, מעסיק עובד זר, שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי - יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2019

פורסם מדריך הכולל דברי הסבר להגשת בקשה למענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2019. מטרות תכנית "מענק עבודה" הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
אין לקבל חלוקה מלאכותית של סעיפי פיצוי בגין עגמת נפש שמטרתה הפחתת מס – פס"ד ארז בן אנוש

נדחה ערעורו של עובד שפוטר בקשר לחיוב במס של פיצוי בגין עוגמת נפש והחזר הוצאות עורך דין שקיבל ממעסיקו עקב תביעה שהתנהלה בבית הדין לעבודה. בהמשך לפסק הדין על דרך הפשרה, ובהסתמך על הסכמה בין הצדדים, בוצע התשלום, שנעשה בו ניסיון ברור לחסוך במס אגב מתן משקל יתר לפיצוי בגין עוגמת נפש.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
הקלות בהיטל על העסקת עובדים זרים יחולו גם כשלעובדים אין אישורי עבודה – פס"ד אי.אם.שגב תעשיות בע"מ

התקבל ערעורה של חברה תעשייתית שדרשה כי יחול עליה היטל מופחת בגין העסקת עובדים זרים בתחום התעשייה, גם כשמדובר במסתננים ללא היתר עבודה כדין. הסוגיה העקרונית נדונה כבר כמה פעמים בפני בתי המשפט המחוזיים והתקבלו בה פסיקות סותרות. ערעור בנושא מונח כיום בפני בית המשפט העליון שטרם הכריע בעניין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי) התש"ף-2020

פורסמו בתקנות כללי מס הכנסה – דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי – טופס 126 וטופס 856. .החל משנת 2020, הגשת דוחות שנתיים טופס 126 וטופס 856 לשנת מס 2019 תתאפשר אך ורק באמצעות הערוץ המקוון. במסגרת תיקון 210 לפקודה נקבע בסעיף 166 ובסעיף 131ג כי מנהל רשות המיסים רשאי לקבוע כללים להגשת דוחות מקוונים. הכללים כאמור פורסמו בק"ת 8319 ביום 6.1.2020. לצורך היערכות נכונה להגשת הדוחות בערוץ המקוון של מעבידים, מנכים שאינם יחידים ומייצגים פרסמה רשות המסים דברי הסבר בה"ב3/2019 ביום 28.2.2019.

לה"ב 3/2019 - לחץ כאן

לקובץ התקנות - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מבחן חזקת הימים ומועד ניתוק תושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל באמצע שנת המס

יחיד אשר העתיק את מקום מגוריו, יתכן ויתקל בקשיים לא מעטים בשנת המס הראשונה בה ביצע מעבר זה, שכן עפ"י עמדת רשות המסים , ניתוק תושבות הוא תהליך ולא אקט מידי, גם כאשר מדובר בניתוק מלא (מעבר עם כל בני המשפחה, מכירה/השכרת בית הקבע בישראל, רכישה/השכרת בית קבע בחו"ל, ועוד), כך שאין הכרח שמועד יציאתו של יחיד את הארץ יהווה גם את מועד ניתוק התושבות.

לתשובה מאת רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) אייל סנדו - לחץ כאן
 
הפקדה רטרואקטיבית לקרן השתלמות לעובדת שכירה

בהיבט המעסיק: - בפרשנות של רשות המסים לסעיף 17(5) לפקודה, כפי שנכללה בחב"ק, צוין שלא יותרו למעסיק "תשלומי פיגורים" בגין קרן השתלמות. בהיבט העובדת: - ההפקדה החד-פעמית בקרן ההשתלמות אמורה לקבל ביטוי בתלוש משכורת. ההפקדה החד-פעמית תגרום לזקיפת שווי במשכורתה של העובדת לפי סעיף 3(ה) לפקודה, אלא אם כן פקיד השומה יאשר שיש לייחס את ההפקדה החד-פעמית לחודשי העבודה שבגינם היא בוצעה ולזקוף "שווי קרן השתלמות" בהתאם ל"תקרה" הרלוונטית בכל שנת עבודה.

לתשובה מאת רו"ח רוזט שמש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
מכר מוצרים פיננסים 29 ש"ח
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית