מבזקים בנושא מס : גיליון 1196 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1196 - 09/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 9.1.20 אינפוקליק

 
מאמרי מומחים
 
היתכן כי מכר מקרקעין במישור הפרטי יחשב כפעילות עסקית?

אדם פרטי שהוא גם בעלים של חברה עסקית, והוא גם הבעלים של נכסי מקרקעין במישור הפרטי. בבואו למכור חלק מנכסי המקרקעין הפרטיים שלו, כיצד תבחן זאת רשות המיסים? האם העסקאות יחויבו לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין? ואולי בכלל לפי הפקודה? האם יחול לגבי עסקאותיו גם חיוב במע"מ? לאחרונה נדון בעניין זה פסק דין עמיאל לוי נ' מנהל מע"מ. המחלוקת בין הצדדים היתה – האם כטענת מנהל מע"מ, ביצוען של העסקאות הנדונות מהוות עסקאות שבוצעו על ידי "עוסק" במקרקעין במהלך עסקיו, או כטענת המערער מדובר בעסקאות הוניות במישור הפרטי. המערער טען, לחילופין, כי העסקאות הנדונות פטורות ממס ערך מוסף מפני שלא יכול היה לנכות מס תשומות בעת רכישת אותם המקרקעין שנמכרו.

למאמר מאת עו"ד, רו"ח יוסי קורן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2020 ואילך

רשות המסים בישראל פרסמה את לוח הניכויים , שיעורי המס, נקודות זיכוי וסכומים מתואמים לשנת המס 2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – הטבות מס בישובים בשנת המס 2020

לנוחיותכם פרסמנו בקובץ נפרד את ההנחיות למתן הטבות מס בישובים, כפי שפורסמו בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ומשכר עבודה בשנת המס 2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי

החל מחודש ינואר 2020, מעסיק עובד זר, שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי - יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2019

פורסם מדריך הכולל דברי הסבר להגשת בקשה למענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2019. מטרות תכנית "מענק עבודה" הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
אין לקבל חלוקה מלאכותית של סעיפי פיצוי בגין עגמת נפש שמטרתה הפחתת מס – פס"ד ארז בן אנוש

נדחה ערעורו של עובד שפוטר בקשר לחיוב במס של פיצוי בגין עוגמת נפש והחזר הוצאות עורך דין שקיבל ממעסיקו עקב תביעה שהתנהלה בבית הדין לעבודה. בהמשך לפסק הדין על דרך הפשרה, ובהסתמך על הסכמה בין הצדדים, בוצע התשלום, שנעשה בו ניסיון ברור לחסוך במס אגב מתן משקל יתר לפיצוי בגין עוגמת נפש.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
הקלות בהיטל על העסקת עובדים זרים יחולו גם כשלעובדים אין אישורי עבודה – פס"ד אי.אם.שגב תעשיות בע"מ

התקבל ערעורה של חברה תעשייתית שדרשה כי יחול עליה היטל מופחת בגין העסקת עובדים זרים בתחום התעשייה, גם כשמדובר במסתננים ללא היתר עבודה כדין. הסוגיה העקרונית נדונה כבר כמה פעמים בפני בתי המשפט המחוזיים והתקבלו בה פסיקות סותרות. ערעור בנושא מונח כיום בפני בית המשפט העליון שטרם הכריע בעניין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי) התש"ף-2020

פורסמו בתקנות כללי מס הכנסה – דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי – טופס 126 וטופס 856. .החל משנת 2020, הגשת דוחות שנתיים טופס 126 וטופס 856 לשנת מס 2019 תתאפשר אך ורק באמצעות הערוץ המקוון. במסגרת תיקון 210 לפקודה נקבע בסעיף 166 ובסעיף 131ג כי מנהל רשות המיסים רשאי לקבוע כללים להגשת דוחות מקוונים. הכללים כאמור פורסמו בק"ת 8319 ביום 6.1.2020. לצורך היערכות נכונה להגשת הדוחות בערוץ המקוון של מעבידים, מנכים שאינם יחידים ומייצגים פרסמה רשות המסים דברי הסבר בה"ב3/2019 ביום 28.2.2019.

לה"ב 3/2019 - לחץ כאן

לקובץ התקנות - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מבחן חזקת הימים ומועד ניתוק תושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל באמצע שנת המס

יחיד אשר העתיק את מקום מגוריו, יתכן ויתקל בקשיים לא מעטים בשנת המס הראשונה בה ביצע מעבר זה, שכן עפ"י עמדת רשות המסים , ניתוק תושבות הוא תהליך ולא אקט מידי, גם כאשר מדובר בניתוק מלא (מעבר עם כל בני המשפחה, מכירה/השכרת בית הקבע בישראל, רכישה/השכרת בית קבע בחו"ל, ועוד), כך שאין הכרח שמועד יציאתו של יחיד את הארץ יהווה גם את מועד ניתוק התושבות.

לתשובה מאת רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) אייל סנדו - לחץ כאן
 
הפקדה רטרואקטיבית לקרן השתלמות לעובדת שכירה

בהיבט המעסיק: - בפרשנות של רשות המסים לסעיף 17(5) לפקודה, כפי שנכללה בחב"ק, צוין שלא יותרו למעסיק "תשלומי פיגורים" בגין קרן השתלמות. בהיבט העובדת: - ההפקדה החד-פעמית בקרן ההשתלמות אמורה לקבל ביטוי בתלוש משכורת. ההפקדה החד-פעמית תגרום לזקיפת שווי במשכורתה של העובדת לפי סעיף 3(ה) לפקודה, אלא אם כן פקיד השומה יאשר שיש לייחס את ההפקדה החד-פעמית לחודשי העבודה שבגינם היא בוצעה ולזקוף "שווי קרן השתלמות" בהתאם ל"תקרה" הרלוונטית בכל שנת עבודה.

לתשובה מאת רו"ח רוזט שמש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
 
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית