מבזקים בנושא מס : גיליון 1195 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1195 - 06/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 6.1 סדנא

 
מאמרי מומחים
 
זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה אינה גוררת זכאות אוטומטית לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד – ובמועד

מבוטחים רבים הופתעו לגלות כי קביעת אחוזי הנכות הרפואית שקיבלו לצורך פטור ממס אינה מקנה להם זכאות לקבלת קצבת נכות כללית.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הפקדות מעסיק לקופת גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה

רשות המסים פרסמה חוזר בנושא הפקדות מעסיק לקופת גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה, הדן בשווי גמל ובשווי פיצויים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020

פורסמה הוראת ביצוע מספר 2/2020 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
דיווח אחיד בדוחות כספיים - דברי הסבר לטופס 6111 לשנת מס 2019 ואילך

רשות המסים פרסמה דברי הסבר לטופס 6111.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
יצוא עקיף של רכיב במוצר אחר - החלטת מיסוי שלא בהסכם

רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם לבקשתה של חברה תושבת ישראל, שעוסקת בפיתוח וייצור של מוצר ביטחוני המשמש רכיב במערכת כוללת שמיוצרת במפעלו בישראל של לקוח של החברה, והוא מוכר את המערכות ללקוחות מחוץ לישראל. החברה ביקשה כי לצורכי יישום הוראות סעיף 18א(ג)(1) לחוק עידוד השקעות הון, יראו את המכירות המבוצעות באמצעות הלקוח כמכירות המבוצעות במישרין ללקוח הקצה על ידי מפעל החברה (לצורך עמידה בתנאי מפעל בר תחרות הקבוע בסעיף 18א לחוק).

להחלטת המיסוי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה חלקית בקשתו של נאשם בשורת עבירות מס לקבל לעיונו מסמכים מרשות המסים לצורך ניהול הגנתו – פס"ד מוריס אוחיון

בית משפט השלום קיבל חלקית את בקשתו של נאשם העומד לדין בגין עשרות עבירות מס שביצע בין 2014-2011, לקבל לעיונו מסמכים לצורך ניהול הגנתו. נקבע כי על המדינה להעמיד לעיונו דוחות מקוונים של מע"מ עסקאות לגבי כל אחת מארבע החברות שעל שמן הוצאו לכאורה חשבוניות פיקטיביות, אולם אין הצדקה למסור למבקש העתק מהרישום הפלילי של עדי התביעה, כפי שביקש, כמו גם מידע נוסף שאינו רלוונטי לעניין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
התקבלה בקשת רשות המסים לסלק על הסף בקשת נישום לבטלות שומות שהוצאו לפני 20 שנה – פס"ד אלעברה

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת המדינה וסילק על הסף מחמת התיישנות בקשת נישום להצהרה על בטלות שומות מס שהוצאו לו לפני 20 שנה. השופט: "התובע זועק את זעקת 'הקוזק הנגזל' לאחר כעשרים שנה כשהיה באפשרותו להגיש ערעור או להגיש השגה לפני שנים רבות, אך הוא נמנע מלעשות זאת".

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חבויות מס בשל מכירת דירה משותפת של בני זוג ידועים בציבור לאחד מהם

בהנחה שמדובר בדירת המגורים המשותפת של בני הזוג, הרי העברה ללא תמורה בין בני זוג פטורה ממס שבח מכוח סעיף 62 לחוק, וכך גם פטורה לחלוטין ממס רכישה מכוח תקנה 21. בהנחה שמדובר בדירה שאינה משמשת בפועל למגוריהם, ההעברה תחויב בגובה שליש ממס הרכישה הרגיל (8%), אך עדיין תיהנה מפטור ממס שבח. אם בני הזוג יבחרו לבצע מכירה בתמורה מלאה, לא יהיה ניתן ליהנות מההקלות במס שהוזכרו לעיל במקרים של העברה ללא תמורה. במקרה שכזה יחויבו במס שבח (בהנחה שאין מדובר בדירתם היחידה), וכך גם במס רכישה.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח חגי גרוס - לחץ כאן
 
דמי שכירות רעיוניים בגין מבנה של בעל מניות שהעמידו לטובת חברה בבעלותו למטרת הבראה כלכלית

לדעתי אין לחייב במס בגין דמי שכירות רעיוניים בעל מניות אשר מעמיד מבנה בבעלותו לחברה בשליטתו ללא חיוב החברה בדמי שכירות, וזאת בהנחה שלא מדובר בעסקה מלאכותית בהתאם להוראות סעיף 86 לפקודה.

לתשובה מאת רו"ח, (משפטן) M.B.A. אלי גורנשטיין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
 
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית