סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1184 - 02/12/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.12 יום עיון

 
מאמרי מומחים
 
רווחי חברה משפחתית יחויבו בדמי ביטוח בלי קשר לסיווגם, רטרואקטיבית משנת 2018

ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט הנחיה פנימית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מהעמדה שבה נקט החל משנת המס 2014, והחל מ-2018 יחל לחייב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות את כל רווחיה של חברה משפחתית, כל בעל מניות לפי חלקו ברווחי החברה, כולל הכנסות הפטורות מדמי ביטוח ליחיד.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה עררם של בעלי זכויות בבניין על חיובם בקנס בגין אי הצהרה במועד בגין התקשרותם בעסקת תמ"א 38 – פס"ד בוק ואח'

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) דחתה את עררם של בעלי זכויות בנייה בבניין על חיובם בקנס בגין אי הצהרה במועד על התקשרותם בעסקת תמ"א 38 עם יזם. נקבע כי קביעת "יום המכירה" על ידי מנהל מיסוי מקרקעין היטיבה עם העוררים וכי לא נמצאו אי אילו פגמים שנפלו בהחלטת המנהל על הטלת הקנס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
עבודות שירות וקנס לדירקטורית בחברה שהורשעה ברישום משכורות פיקטיביות אותן נטלה לכיסה – פס"ד וייסביין ואח'

בית משפט השלום גזר שבעה חודשי עבודות שירות וקנס בגובה 25 אלף שקל על בעלת מניות ודירקטורית בחברה למתן שירותי ניקיון, שהורשעה בשורת עבירות מס לאחר שנמצא כי רשמה בספרי החברה משכורות פיקטיביות שכביכול שולמו לעובדים בעוד בפועל נטלה סכומים אלו לכיסה. באמצעות רישום המשכורות הפיקטיביות הגדילו הנאשמת ומנהל נוסף בחברה את הוצאות החברה, והקטינו שלא כדין את הכנסתה החייבת של החברה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
התקבלה בקשת רשות ערעור שהגישה בעלת נכס בת"א – אין לחייבה בחובות שרבצו על הנכס בתקופה שאמה הייתה בעלת השליטה בחברה שבבעלותה היה הנכס - פס"ד מריאן רמוס

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שהגישה בעלת נכס בתל אביב על החלטת העירייה לחייבה בחובות שרבצו על הנכס בתקופה שאמה הייתה בעלת השליטה בחברה שבבעלותה היה הנכס, וזאת מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים וסעיף 119א(א)(2) לפקודת מס הכנסה. נפסק כי בעלת הנכס מעולם לא הייתה בעלת שליטה בחברה, ולא הובאה כל ראיה או טענה למעורבות שלה בחברה בעבר או בהווה, ומשכך אין כל הצדקה לאמץ פרשנות מרחיקת לכת שתיקבע שבעלת הנכס הייתה גם בעלת שליטה בחברה בתקופה שבה נוצרו החובות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי מכירת מניה בידי בעלת מניות בחברה המשכירה נכס

אם החברה היא "איגוד מקרקעין", מכירת המניות היא "פעולה באיגוד" ויחולו הוראות סעיף 7א(א) לחוק מיסוי מקרקעין. שיעורי המס שיחולו על המכירה (מוכרת שהיא בעלת שליטה) יהיו (לפי העניין ובאופן ליניארי): מיום הרכישה ועד 6.11.2001 - שיעור מס שולי; מיום 7.11.2001 ועד 31.12.2011 - שיעור מס של 25%; ומיום 1.1.2012 ועד ליום המכירה - שיעור מס של 30% (נוסף על כך (לפי העניין) יחול מס יסף).

לתשובה מאת עו"ד רו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד רו"ח שגיא גרשגורן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית