מבזקים בנושא מס : גיליון 1183 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1183 - 28/11/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 28.11 יום עיון

 
מאמרי מומחים
 
עיצוב של מוצר מהווה פעולה ולא נכס בלתי מוחשי הנפרד מהמוצר – פס"ד מוגוגו בע"מ

ביום 2 באוקטובר 2019 התקבל פס"ד מוגוגו בע"מ. מדובר בחברה ישראלית העוסקת בפיתוח ובעיצוב של מערכות מזנונים מודולריות ומעוצבות להגשת מזון. מוצרי החברה מיוצרים בווייטנאם ונמכרים ללקוחותיה בארה"ב בלבד, באמצעות חברת הפצה אמריקאית. כיוון שמוצרי החברה יוצרו בווייטנאם ונמכרו בארה"ב, מבלי שנעשה כל הליך יבוא של חו"ג או המוצרים הגמורים לארץ (בדומה לשיטת שיווק המכונה
"drop shipping"), לא נכנסה מכירת המוצרים בגדרו של מכר טובין בישראל לפי חוק מס ערך מוסף ולא חל במכירת המוצרים מע"מ בשיעור 0. מנהל מע"מ דחה את טענות החברה וקבע כי מרכיב העיצוב והתכנון הוטמע בנכס המוחשי וכי משום שהייצור והשיווק של מוצרי החברה לא נעשה בישראל, הרי לחברה אין כלל עסקאות בישראל (על פי סעיף 14 כאמור לעיל). לפיכך, החברה אינה זכאית להקלה המגולמת בסעיף 30(א)(2) לחוק מע"מ ומע"מ תשומות לא יוכר בניכוי.

למאמר מאת רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית

בשנת 2014 ניתנה חוות דעת משפטית שקבעה שניתן לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית. בשל התנהלות דיונים בבית הדין לעבודה בדבר חיוב בדמי ביטוח על הכנסות שמקורן בחברה משפחתית, הודיע המוסד לביטוח לאומי לבית הדין כי לאחר בחינה נוספת של הנושא בלשכה המשפטית, הוחלט לחזור מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014. לפיכך, החל משנת המס 2018 לא יינתן הפטור האמור.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
האמון גובר: רשות המסים מכפילה את מספר הדוחות שאושרו במהלך ממוחשב של אישור שומות עצמיות

בימים הקרובים יקבלו 30,000 נישומים הודעת שומה על כך שהשומה העצמית בדוחותיהם לשנת המס 2017, אושרה כשומה סופית בהתאם להצהרתם, ללא דיוני שומה, במסגרת מהלך ממוחשב של אישור שומות עצמיות. כחלק מהצעדים להגברת האמון של ציבור הנישומים במערכת המס ועל מנת לעודד נישומים להגיש דוחות שנתיים אמינים ושלמים ולמלא אחר כל הוראות החוק, רשות המסים מבצעת אחת לתקופה מהלך ממוחשב של אישור שומות עצמיות זאת לפי הדו"ח שהגישו נישומים, בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו הכוללים, בין היתר, קריטריונים של צייתנות "ילד טוב מסים"

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ניהל עסקים בשני מקומות ללא תיק מע"מ, ללא רישום הכנסות או הוצאות וללא חשבוניות והורשע ב-22 עבירות על פי הפקודה – פס"ד בצלאל נחום

בית משפט השלום הרשיע נאשם שניהל עסקים בשני מקומות שונים, ללא תיק מע"מ, ללא ניהול של רישום הכנסות או הוצאות וללא חשבוניות ב-22 עבירות לפי פקודת מס הכנסה וזיכה אותו משמונה עבירות נוספות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רונן שיכמן - לחץ כאן
 
תיתכן גישה שונה בחיוב מס הרכישה והשבח באותה עסקה לממכר חלק מדירה עם זכויות בנייה – פס"ד ישעיהו קטן

ועדת הערר קיבלה בחלקו ערעור שהגישו צדדים לעסקה שבמסגרתה נמכר חלק מדירה הכוללת זכויות בנייה לא מנוצלות. הוועדה הכירה בכך שייתכן כי מנהל מיסוי מקרקעין ינקוט גישה שונה כלפי המוכר והקונה באותה עסקה בשים לב לעמידתם במבחנים האובייקטיביים והסובייקטיביים בדבר כוונתם.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס לבעל פיצרייה שלא הגיש דוחות מע"מ במועד – פס"ד אבי מוסרי ואח'

בית משפט השלום גזר ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס בגובה 10,000 שקל על בעל פיצרייה שעבר עבירות על חוק מס ערך מוסף ובכלל זאת אי הגשת דוחות במועד. בגזירת העונש התחשב בית המשפט בין היתר בכך שהעבירות בוצעו על רקע קושי כלכלי שהחברה נקלעה אליו, בין היתר בשל עבודות הרכבת הקלה אשר מבוצעות במקום.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מס ירושה ששולם בצרפת

בין ישראל וצרפת נחתמה אמנה למניעת כפל מסי עיזבונות, כאשר היה נהוג בישראל מס עיזבון לפני ה-1/4/1981. מלשון השאלה ניתן להניח כי הנישום הוא תושב ישראל לצורכי מס, כמוגדר בסעיף קטן 1 לסעיף 4 באמנה. יש להבחין בין שני מצבים באשר לנכסי הירושה. המצב הראשון מתייחס לעצם קבלת הירושה שבגינה שולם המס בצרפת. מכאן, היות שבישראל אין חובת מיסוי על ירושה/ עיזבון, כך לא מתקיים המצב ההופכי, המעמיד זכות מסוג כזה או אחר לנישום, ובכלל זה לא עומדת הזכות לקיזוז או זיכוי המס ששולם בצרפת.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח יועד פרנקל וסו מיוסט - לחץ כאן
 
זיכוי על מס ששולם בארה"ב בגין מסחר במניות אמריקאיות בידי תושב ישראל שיש לו אזרחות אמריקאית

אם ניירות הערך הוחזקו מעל לשנה ויום הרווח מוגדר כרווח הון לטווח ארוך, המס על רווח ההון לטווח הארוך הוא בין 15% - 20%. אם ניירות הערך הוחזקו מתחת לשנה, הרווח מוגדר בארה"ב כרווח הון לטווח קצר. המס על רווח הון לטווח קצר הוא מס שולי, בין 37%-10%. באופן תיאורטי תיתכן סיטואציה של השלמת מס בארה"ב אם מדובר ברווח הון לטווח קצר והמס השולי הוא יותר מ-25%, אלא אם ישנו מספיק מס זר פאסיבי נצבר אשר ניתן להשתמש בו.

לתשובה מאת רו"ח (ארה"ב) אלון אהרונוף - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
 
שנת המס 2019 - קו הסיום
עקב פניות ושאלות פרקטיות ויישומיות, ניתן מענה לסוגיות הנוגעות לסעיפים 3(ט 1), טיפול ביתרות חובה, חיוב במס על משיכות בעלים ושימוש בנכסי החברה , מיסוי חברות ארנק, חוק האנג'לים, סיומה של הוראת השעה ועוד.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון למנהל/ת לשכה ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון סיום שנת המס - עדכוני מסים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית