סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1176 - 07/11/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

kol mas

 
מאמרי מומחים
 
סתירה בשיעור ההיטל אשר יחול על העסקת מסתננים בענפים מועדפים

בפסיקה חדשה אשר ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, נקבע כי שיעור ההיטל אשר יחול על מעסיקי מסתננים יהיה תמיד 20%, ללא קשר לענפי התעסוקה של העובדים. זאת בניגוד לפסיקה הפוכה אשר ניתנה בעניין זה לפני כשלושה חודשים שקבעה כי שיעור ההיטל בענפים מסוימים אשר הוגדרו בחוק יהיה נמוך יותר.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
פשרה בתביעה ייצוגית בעניין ניכוי מס במקור מדיווידנד שחולק לעובדים - פס"ד אקסלנס

ביום 13/8/2017 הגיש המבקש, עדו לייכטר, בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבות, איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ ואקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ. בבקשתו טען המבקש כי המשיבות, שהן חברות קשורות, משמשות נאמנות המחזיקות במניות שהוקצו לו בהיותו עובד של חברת מיקרוסופט מו"פ ישראל בע"מ. לטענת המבקש, המשיבות ניכו מס במקור מדיווידנד שחולק לבעלי המניות בשיעור העולה על השיעור הקבוע בדין. על כן, עתר המבקש לאשר לו להגיש כנגד המשיבות תובענה ייצוגית להשבת תשלומי היתר שנוכו על ידן כמס במקור מדיווידנד שחולק לכל העובדים שמניותיהם הוחזקו על ידי המשיבות.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
בקשתה של עינת זליכוב להבהרה לצורך יישום פסק הדין - פס"ד עינת זליכוב

ביום 8.11.2018 ניתן פסק דין בהליך זה (וביום 24.12.2018 נחתם נוסח פסק הדין המותר לפרסום ברבים). ביום 4.8.2019 הגישה המערערת בקשה למתן "הבהרה לצורך יישום פסק הדין". בבקשה זו סופר כי מאז מתן פסק הדין התקיימו מגעים בין הצדדים בנוגע לביצוע המעשי של ההוראות והקביעות הכלולות בפסק הדין, אולם נותרו שני נושאים שהצדדים חלוקים לגביהם. המערערת מבקשת מבית המשפט להכריע בשני נושאים אלה במסגרת "הבהרה לצורך יישום" של פסק דינו.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חבות בדמי ביטוח בישראל על הכנסה ממשכורת בהולנד כשהמעסיק הולנדי תושב חוץ

תחילה יש להכריע אם מדובר בתושב ישראל או לא. מבלי להידרש לדיון בסוגיה, אניח בתשובתי כי מדובר בתושב ישראל שמרכז חייו בישראל. הכנסותיו של המבוטח ממשכורת בחו"ל אצל מעסיק זר יחויבו בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביו ממס הכנסה. שיעור דמי הביטוח הוא 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי. בין ישראל לבין הולנד נכרתה אמנה לביטוח סוציאלי שהיא הרלוונטית לצורכי הסדרת חבות בדמי ביטוח וזכאות לגמלאות.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח חיה אביסרור שמעוני - לחץ כאן
 
סגירת תיק במע"מ לעסק שחדל לפעול

הוראות סעיף 137א לחוק מע"מ קובעות כי דין נכס ששימש בעסק אשר חדל לפעול, כלומר, נכס ששינה את ייעודו, יהיה כדין נכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי. כלומר, יראו את העוסק כמי שמכר לעצמו, בכובעו הפרטי, את הנכס, ולפיכך שינוי ייעודו של נכס יהיה בבחינת מכירת נכס החייבת במע"מ.

לתשובה מאת עו"ד קרן מרציאנו-ארג'ואן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית