סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1175 - 04/11/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 4.11 כנס מיסים

 
מאמרי מומחים
 
שירות מבוסס תוכנה על פי החוק לעידוד השקעות הון - החלטת מיסוי 9101/19

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תוקן החוק לעידוד השקעות הון. מטרתו של התיקון היא להתאים את החוק לתעשייה עתירת הידע, כדי לעודד חברות מתאימות להתבסס ולהרחיב את פעילותן בישראל באמצעות מחקר ופיתוח, לקבוע תמריץ לעידוד פעילות חדשה בישראל ולהעלות את רמת הפריון והחדשנות. כחלק מהשינוי מוכר למעשה שירות מבוסס תוכנה כהכנסה טכנולוגית הזכאית להטבות המס.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי כהן - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
מנהל חברת שירותי דפוס קיבל תשעה חודשי עבודות שירות בגין אי הגשת דוח תקופתי במועד – פס"ד בורדו ומשה זך

נאשמת 1, בורדו דיגיטל פרינט בע"מ, ונאשמת 2, בורדו בע"מ, היו שותפות בעסק בתקופה הרלוונטית לכתב האישום. נאשם 3, משה זך, שימש המנהל הפעיל של העסק. בהכרעת דין מיום 31.3.19, הורשעו הנאשמים לפי הודאתם בכתב האישום, בעבירה של אי הגשת דוח מס ערך מוסף במועד, לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. לפי כתב האישום, הנאשמים לא הגישו במועד דוח תקופתי לחודש מאי 2017 ולא צירפו את תשלום המס הנדרש ממנו. הנאשמים לא שילמו מס לפי הדוח בסכום של 5,700,069 ש"ח.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
דחיית עתירה של חברה לחיפושי נפט שבעליה ביקש לקבל זהויות של גורמים המייבאים גופרית מקזחסטן – פס"ד ג'ק גרינברג

העותר, בעלים של חברה לחיפושי נפט וגז טבעי שמושבה בארה"ב, פנה למשיבה ביום 13.8.18 באמצעות בא כוחו, בבקשה לקבלת "הזהויות של הגורמים המייבאים בהווה ובעבר של גופרית מקזחסטן, וזאת משנת 2008 ועד 2017 (וזאת לצורך מחקר שאני עושה). באופן ספציפי אני רוצה לקבל מידע לגבי הדברים הבאים: 1. שמות החברות שייבאו גופרית מקזחסטן משנת 2017-2008. 2. אחוז הגופרית שייבאו החברות הנ"ל מסך הגופרית שהובאה מקזחסטן באותה שנה. 3. ככל שאפשר את הזהות של הגורמים מקזחסטן שמכרו את הגופרית למייבאים הנ"ל" (נספח 1 לעתירה).

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
דחיית עתירה נגד רשות המסים בגין הליכי גביית מיסי יבוא ביבוא כלי שייט - פס"ד יאיר ספראי

עתירה נגד המשיבה בגין הליכי גביית חוב במיסי ייבוא (מע"מ ומס קנייה) בשל ייבוא אישי של כלי שיט, בעת שכלי השיט מבקשים לצאת ממימי החופים של מדינת ישראל. העותר, בעלים של כלי שיט העוגן במרינה בישראל ונרשם בשנת 2010 ברשות הספנות והנמלים תחת דגל ישראל, טוען כי מעולם לא נדרש לשלם מס קנייה ומע"מ ומיסי ייבוא בגין כלי השיט, אולם משנדרש לעשות זאת שילם את המס ביום 16.11.2017. העותר כופר בקיומו של חוב מס, שאותו שילם כפי שנדרש, וטוען כי החוב התיישן עם כניסת כלי השיט לישראל לראשונה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
היבטי מע"מ ברכישת נכס מקרקעין בידי חברה לדיור מוגן מאדם פרטי שבבעלותו נכס מקרקעין במתחם הדיור המוגן

כאשר החברה רוכשת את הנכס מהמחזיק, בהנחה שהוא אינו עוסק, ומכירת המקרקעין עולה לכדי עסקת אקראי בידו - אזי החברה צריכה לדווח על רכישת המקרקעין באמצעות הפקת חשבונית עצמית. אם המקרקעין ישמשו אותה לביצוע עסקאות חייבות במע"מ (למשל השכרה עסקית חייבת ולא השכרה למגורים) היא יכולה לקזז את מס התשומות הכלול בחשבונית העצמית. אם המקרקעין ישמשו אותה לצרכים פרטיים או להשכרה למגורים שאינה חייבת, היא לא תוכל לקזז את מס התשומות הכלול בחשבונית העצמית.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח קרן ישראלי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית