מבזקים בנושא מס : גיליון 1170 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1170 - 07/10/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 7.10.19 שעות פעילות

 
מאמרי מומחים
 
החבות במס רכישה ברכישת חברת תמ"א 38 (בעקבות ו"ע 60313-05-17 אייוגה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין)

עמדת רשויות מיסוי מקרקעין היא כי חברות תמ"א 38 הן בגדר "איגוד מקרקעין" החל מיום ההתקשרות בהסכם התמ"א, ולכן רכישת מניותיהן מיום זה ואילך (כלומר החל מהיום שבו הדיירים או הדיירים והיזם חתמו על ההסכם) היא "פעולה באיגוד" המחויבת במס רכישה. גישת רשויות המס לעיל היא גישה מרחיבה וחלה גם במקרים שבהם כל הדיירים והיזם הגישו בקשות לדחיית יום המכירה לפי פרק חמישי-5 לחוק מיסוי מקרקעין, ויום המכירה של המקרקעין מהדיירים ליזם טרם הגיע (יום זה חל עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם, בדרך כלל בסמוך לקבלת היתר הבנייה).

למאמר מאת ד"ר עו"ד שלמה קטלן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) (תיקון), התשע"ט-2019

לצורך עידוד השקעה בתחומים שהמחוקק מעוניין לעודד, נחקק סעיף 63(ד) לפקודה שעל פיו רשאי שר האוצר להגדיר שותפות כחברה ואת סכום חלוקת הכנסותיה כדיווידנד, ומחזיק השותפות ימוסה בשיעור מס מוגבל. אחד התחומים שהמחוקק מעודד הוא שותפות בחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, על פי הצו שפורסם ביום 2.1.2017 ובו מוגדרת שותפות נפט כחברה לעניין חלוקת ההכנסות שלה. רשות המסים פרסמה טיוטת צו שבה הוסף תחום שותפויות במחקר או פיתוח. על פי טיוטת הצו יראו שותפות שהיא תושבת ישראל לפי הפקודה ועונה במישרין או בעקיפין להגדרות שבחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בעשייה, התשמ"ד-1984 כחברה לעניין פקודת מס הכנסה.

לטיוטת הצו - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
דחיית בקשתם של בני זוג לעיכוב תשלום מס במסגרת ערעור על פסק דין שקבע שאינם זכאים להטבת מס בשל היותם תושבי קרית שמונה – פס"ד אינה צביקה

פ"ש צפת ערך שומת מס בעניינם של המבקש ובת זוגו, ביחס לשנות המס 2011-2012. במסגרת השומה טענו בני הזוג, כי מרכז חייהם נמצא בקריית שמונה, ולפיכך הם זכאים להטבת מס בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה שבו נקבעו סוגים שונים של ישובים אשר תושביהם זכאים להטבות מס. טענת בני הזוג – נדחתה על-ידי המשיב, ובהתאם לא ניתנה להם ההטבה האמורה. 2 המבקש ובת זוגו הגישו בבית המשפט המחוזי בנצרת ערעורים על החלטת המשיב.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
אין נפקות להחלת סעיף 3(ט1) ולמיסוי דיווידנד במידה והכנסה של חברת ארנק מוסתה בתיק של בעל המניות

בסעיף 2.2 לחוזר מס הכנסה 7/2017 נקבעו כללים למשיכות או העמדה לשימוש שסעיף 3(ט1) לא חל לגביהן. הסעיף שלעיל נותן כמה דוגמאות כגון משכורת שמשך בעל המניות מהחברה וחויבה במס בידיו לפני מועד החיוב או דיווידנד שחולק לבעל המניות ומוסה בידיו.

לתשובה מאת רו"ח אלי יזרעאלי - לחץ כאן
 
בקשה לתיאום דמי ביטוח באמצע שנת המס לעובד שכיר שהועסק בחלק מהשנה אצל שני מעסיקים ולא עשה תיאום דמי ביטוח

עובד שכיר שיש לו כמה מקורות הכנסה נדרש לקבוע באמצעות הצהרה בטופס 101 שהוא ממלא, מיהו המעסיק העיקרי - המעסיק שאצלו הוא משתכר "משכורת חודש", ומיהו המעסיק המשני - שאצלו הוא משתכר "משכורת נוספת", וזאת לצורך ניכוי דמי הביטוח שהוא מחויב בהם. העובד מחויב לעדכן את כל מעסיקיו בכל שינוי שיחול בהצהרה שניתנה על ידו בטופס 101. אם לא בוצע תיאום, העובד לא יוכל לקבל החזר דמי ביטוח מהמל"ל בשנה הנוכחית וההחזר יינתן רק בשנה שלאחר מכן.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח חיה אביסרור-שמעוני - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
 
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2019 - מרצים רן ארצי ורמי אריה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית