מבזקים בנושא מס : גיליון 1168 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1168 - 26/09/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

kolatid

 
מאמרי מומחים
 
פעילות באמצעות חברות בנות מונעת קיזוז הפסדיהן העסקיים

לאור ההלכות האחרונות בפסיקה, נראה כי כדאי לבעלי קבוצות חברות לשקול "קיפול מבנה", כך שכמות החברות בקבוצה בשרשור או בהחזקה משותפת תקטן משמעותית. זאת, בגלל עיקרון המס אשר מונע הרמת מסך לצורך הכרה ברווחים מסוימים, או קיזוז הפסדים ובהיבטים נוספים בין חברות, אפילו אם הן בבעלות משותפת

למאמר מאת עו"ד ורו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
הודאה והרשעה בהליך פלילי ישמשו בסיס להוצאת שומות שיהיה קשה לתקוף אותן

בית המשפט קיבל בחלקו ערעור על שומות שהתבססו על כתב אישום והרשעה (לאחר הודאה) בהליך פלילי. בית המשפט תיקן באופן מהותי את השומות כאשר ייחס למערער רק את חלקו, ואף הכיר בהוצאות שפקיד השומה סירב לקבל. זאת לאחר ביקורת חריפה על התנהלות פקיד השומה וקביעה כי מדובר בהתנהלות רשלנית ובאכיפה בררנית של רשות המיסים.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
הטבות המס לפי החוק לעידוד השקעות הון מוענקות רק לחברה שגם מייצרת וגם מייצאת

בין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר לזכאותה של המערערת להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, על רקע הטענה שיש לסווגה כ"מפעל מועדף", ובאשר לזכאותו של המערער לדיווידנד מוטב בשל זכאותה של המערערת להטבות מכוח חוק העידוד. בית המשפט קבע כי המערערים אינם זכאים להטבות אלה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פריסת הפרשי שכר, פריסת פיצויים ופנסיה על פי סעיף 8ג' לפקודת מס הכנסה

פריסת הפרשי השכר ופריסת מענק הפרישה מבוצעים באופן שונה. להלן אופן ביצוע הפריסה בכל אחד מסוגי התשלומים.

לתשובה מאת עו"ד רוזט שמש - לחץ כאן
 
חיוב במע"מ בשל ריבית רעיונית בגין הלוואה שניתנה לעובד

זה מכבר קבעה הפסיקה בשורה של פסקי דין כי מתן אשראי לעובדים, לבעלי מניות ולבעלי שליטה אחרים הוא עסקה החייבת במע"מ. הפסיקה קבעה כי בעסקה של הלוואה לעובד ללא ריבית, המעביד מעמיד את קרן ההלוואה לרשותו של הלווה, המשלם בעבור שירות זה בעבודה או בשירות אחר שהוא נותן למלווה. עמדה זו אומצה על ידי רשויות מע"מ בהוראת תאמ"ו 65.702.4. אשר על כן, הלוואה אשר ניתנת לעובד על ידי מעבידו היא בגדר עסקת שירות, החייבת במס ערך מוסף.

לתשובה מאת עו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ' - לחץ כאן
 
מס על פיצוי שמשלמת "רכבת ישראל" בגין הפקעה של קרקע ומבנה מפעל שהוקם עליה

כיוון שבעת השלמת ההפקעה, הקרקע יצאה מרשותו של בעל המניות, רואים בקרקע כאילו נמכרה. עם זאת הואיל וסעיף 88 ממעט קרקע מהגדרת נכס, החיוב במס לא יהיה על פי הוראות הפקודה, אלא על פי חוק מיסוי מקרקעין.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
שיעור המע"מ שיחול על מתן שירות משפטי לחברות בחו"ל בגין עסקת מכירת מניות של חברה נסחרת בישראל

אם מתקיימים שלושת אלה: 1. שתי החברות הן "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30 (ג) לחוק מע"מ (בין היתר רשומות רק בחו"ל ואין להן עסקים או פעילות בישראל); 2. והשירות ניתן רק להן; 3. וההסכם נערך רק בקשר למניות (ולא גם בקשר לנכסים אחרים בישראל - מניות לא נחשבות לנכס לעניין חוק מע"מ), שיעור המס שיחול על השירות יהיה אפס לפי חוק מע"מ.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) גל גרינברג- לחץ כאן
 
בקשתו של עובד שפוטר להעברת כספים מקופה מאישית לפיצויים לקרן פנסיה

לפי תקנות הניוד, אם העובד עבר את גיל 60 הוא יכול לנייד את הפיצויים בגין ה-2.33%, זוהי הוראת החוק המפורשת. להלן הוראות תקנות הניוד: (א)לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מהמפורטות להלן.

לתשובה מאת רו"ח יעקב כהן- לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית