מבזקים בנושא מס : גיליון 1168 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1168 - 26/09/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

kolatid

 
מאמרי מומחים
 
פעילות באמצעות חברות בנות מונעת קיזוז הפסדיהן העסקיים

לאור ההלכות האחרונות בפסיקה, נראה כי כדאי לבעלי קבוצות חברות לשקול "קיפול מבנה", כך שכמות החברות בקבוצה בשרשור או בהחזקה משותפת תקטן משמעותית. זאת, בגלל עיקרון המס אשר מונע הרמת מסך לצורך הכרה ברווחים מסוימים, או קיזוז הפסדים ובהיבטים נוספים בין חברות, אפילו אם הן בבעלות משותפת

למאמר מאת עו"ד ורו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
הודאה והרשעה בהליך פלילי ישמשו בסיס להוצאת שומות שיהיה קשה לתקוף אותן

בית המשפט קיבל בחלקו ערעור על שומות שהתבססו על כתב אישום והרשעה (לאחר הודאה) בהליך פלילי. בית המשפט תיקן באופן מהותי את השומות כאשר ייחס למערער רק את חלקו, ואף הכיר בהוצאות שפקיד השומה סירב לקבל. זאת לאחר ביקורת חריפה על התנהלות פקיד השומה וקביעה כי מדובר בהתנהלות רשלנית ובאכיפה בררנית של רשות המיסים.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
הטבות המס לפי החוק לעידוד השקעות הון מוענקות רק לחברה שגם מייצרת וגם מייצאת

בין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר לזכאותה של המערערת להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, על רקע הטענה שיש לסווגה כ"מפעל מועדף", ובאשר לזכאותו של המערער לדיווידנד מוטב בשל זכאותה של המערערת להטבות מכוח חוק העידוד. בית המשפט קבע כי המערערים אינם זכאים להטבות אלה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פריסת הפרשי שכר, פריסת פיצויים ופנסיה על פי סעיף 8ג' לפקודת מס הכנסה

פריסת הפרשי השכר ופריסת מענק הפרישה מבוצעים באופן שונה. להלן אופן ביצוע הפריסה בכל אחד מסוגי התשלומים.

לתשובה מאת עו"ד רוזט שמש - לחץ כאן
 
חיוב במע"מ בשל ריבית רעיונית בגין הלוואה שניתנה לעובד

זה מכבר קבעה הפסיקה בשורה של פסקי דין כי מתן אשראי לעובדים, לבעלי מניות ולבעלי שליטה אחרים הוא עסקה החייבת במע"מ. הפסיקה קבעה כי בעסקה של הלוואה לעובד ללא ריבית, המעביד מעמיד את קרן ההלוואה לרשותו של הלווה, המשלם בעבור שירות זה בעבודה או בשירות אחר שהוא נותן למלווה. עמדה זו אומצה על ידי רשויות מע"מ בהוראת תאמ"ו 65.702.4. אשר על כן, הלוואה אשר ניתנת לעובד על ידי מעבידו היא בגדר עסקת שירות, החייבת במס ערך מוסף.

לתשובה מאת עו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ' - לחץ כאן
 
מס על פיצוי שמשלמת "רכבת ישראל" בגין הפקעה של קרקע ומבנה מפעל שהוקם עליה

כיוון שבעת השלמת ההפקעה, הקרקע יצאה מרשותו של בעל המניות, רואים בקרקע כאילו נמכרה. עם זאת הואיל וסעיף 88 ממעט קרקע מהגדרת נכס, החיוב במס לא יהיה על פי הוראות הפקודה, אלא על פי חוק מיסוי מקרקעין.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
שיעור המע"מ שיחול על מתן שירות משפטי לחברות בחו"ל בגין עסקת מכירת מניות של חברה נסחרת בישראל

אם מתקיימים שלושת אלה: 1. שתי החברות הן "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30 (ג) לחוק מע"מ (בין היתר רשומות רק בחו"ל ואין להן עסקים או פעילות בישראל); 2. והשירות ניתן רק להן; 3. וההסכם נערך רק בקשר למניות (ולא גם בקשר לנכסים אחרים בישראל - מניות לא נחשבות לנכס לעניין חוק מע"מ), שיעור המס שיחול על השירות יהיה אפס לפי חוק מע"מ.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) גל גרינברג- לחץ כאן
 
בקשתו של עובד שפוטר להעברת כספים מקופה מאישית לפיצויים לקרן פנסיה

לפי תקנות הניוד, אם העובד עבר את גיל 60 הוא יכול לנייד את הפיצויים בגין ה-2.33%, זוהי הוראת החוק המפורשת. להלן הוראות תקנות הניוד: (א)לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מהמפורטות להלן.

לתשובה מאת רו"ח יעקב כהן- לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
 
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2019 - מרצים רן ארצי ורמי אריה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית