מבזקים בנושא מס : גיליון 1161 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1161 - 05/09/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

יום עיון

 
מאמרי מומחים
 
כניסתה של "אמזון" לישראל והשפעתה על השוק הקמעונאי – יתרונות וחסרונות

האם כניסתה של אמזון תשפיע על השוק הקמעונאי בישראל? עדיין מוקדם להסיק מסקנות. מבחינת הקמעונאים יש לכך הן יתרונות והן חסרונות. היתרון הגדול הוא מקום בקניון יוקרתי וחשיפה לכלל השוק הישראלי ללא צורך בחנות פיזית. לכאורה כל סוחר קטן, אפילו כזה שאין לו חנות פיזית, יכול להצטרף, אולם למקום בקניון יוקרתי יש מחיר.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הקלות בתהליך רישום הסכמי השיתוף בטאבו

רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים גיבשו לאחרונה נוהל חדש, שיקל על תהליכי רישום הסכמי שיתוף בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו). הסכם שיתוף הוא הסכם בין בעלים משותפים של מקרקעין, בנושא זכויותיהם וחובותיהם. הנוהל החדש יאפשר, בתנאים מסוימים, הגשת תצהיר עורך דין בלבד לצורך הרישום, במקום הגשת אישורי מסים בהסכמים מסוג זה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
תכנון מס שמטרתו לקזז בין רווח הון להפסד הון עלול להיחשב עסקה מלאכותית כאשר מעורבים בעניין בעל שליטה וצדדים קשורים – פס"ד ידין סגל

עסקינן בערעור שהגיש המערער על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד שקבע כי המשיב רשאי לקזז הפסד הון כנגד רווח הון שנוצר לו. בית המשפט העליון קבע כי לא התגבש הפסד ההון בקבוצת סומת שבבעלות המשיב, וממילא קיזוזו מרווח הון שנוצר במקביל אסור בהיותו עסקה מלאכותית.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פטור לקצבה מזכה לפי סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה למי שמוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במס הכנסה

אם שיעור הנכות נקבע על פי חוק הביטוח הלאומי, לפי אחד הפרקים שפורטו בסעיף 9(5) לפקודה, שיעור זה תקף לעניין הפטור לנכה לפי סעיף 9(5), ומשכך יהיה תקף גם לעניין הקביעה אם מדובר ב"גיל פרישה" לפי סעיף 9א, לאמור: אם נקבע בחוק הביטוח הלאומי לפי אחד הפרקים שלעיל כי הנישום הוא נכה נכות צמיתה בשיעור של 75% או יותר, הוא ייחשב למי שהגיע ל"גיל פרישה" לעניין סעיף זה.

לתשובה מאת רו"ח אבי קדוש - לחץ כאן
 
מיסוי ודיווח בגין השקעה של שכיר ישראלי בחברת LLC

נניח כי מדובר ב-LLC שקופה לצורכי מס בארצות הברית ואין שליטה וניהול מישראל. יחיד תושב ישראל שהוא בעל שליטה (מחזיק 10% ויותר) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, לרבות יחיד בעל זכות בחברה זרה, גם אם הוא מחזיק פחות מ-10%, וכן יחיד בעל נכס חוץ ששוויו עולה על 1.855 מיליון ש"ח. אם מדובר בחברה זרה, על היחיד לצרף לדוח השנתי גם את טופס 150.

לתשובה מאת רו"ח אייל כרמי - לחץ כאן
 
שינוי הסכם לניהול ומתן שירותים של נושא משרה בחברת ארנק – עילה לטענת מלאכותיות

כיוון שכל השנים הסכם הניהול ומתן שירותי נושא המשרה היו מול חברה ב', ולימים שונו לחברה ג' - הן בדרך של שינוי החוזה והן בדרך של מציאת תפקיד זוטר לנושא המשרה בחברה ג' - רשות המסים עשויה לטעון כי מדובר בפעולה מלאכותית שנעשתה רק לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה כאמור בסעיף 86 לפקודה.

לתשובה מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני - לחץ כאן
 
חובת מיסוי "כספי צבירה" בקופת גמל של עמית שנפטר בידי יורשיו המוטבים

לעניין אפשרויות משיכת הכספים למוטבים לאחר מקרה פטירה יש לחלק את הנושא למקרה פטירה שאירע לפני גיל 75 ולמקרה פטירה שאירע לאחר גיל 75. ככל שמקרה הפטירה אירע לפני גיל 75 המוטבים רשאים למשוך את הכסף במלואו לרבות את מרכיב הרווח בסכום חד-פעמי פטור ממס. הדבר מותנה בביצוע משיכה תוך 90 יום ממועד הפטירה שהרי אחרת לעניין דיני המס יראו את הכספים כאילו הועברו לחשבון חדש על שם המוטב/ היורש ויחול מס רווחי הון בשיעור 25% בגין רווחים ריאליים שנצמחו החל מהיום ה-91 ואילך ממועד הפטירה.

לתשובה מאת יועץ מס אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
 
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית