סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1161 - 05/09/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

יום עיון

 
מאמרי מומחים
 
כניסתה של "אמזון" לישראל והשפעתה על השוק הקמעונאי – יתרונות וחסרונות

האם כניסתה של אמזון תשפיע על השוק הקמעונאי בישראל? עדיין מוקדם להסיק מסקנות. מבחינת הקמעונאים יש לכך הן יתרונות והן חסרונות. היתרון הגדול הוא מקום בקניון יוקרתי וחשיפה לכלל השוק הישראלי ללא צורך בחנות פיזית. לכאורה כל סוחר קטן, אפילו כזה שאין לו חנות פיזית, יכול להצטרף, אולם למקום בקניון יוקרתי יש מחיר.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הקלות בתהליך רישום הסכמי השיתוף בטאבו

רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים גיבשו לאחרונה נוהל חדש, שיקל על תהליכי רישום הסכמי שיתוף בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו). הסכם שיתוף הוא הסכם בין בעלים משותפים של מקרקעין, בנושא זכויותיהם וחובותיהם. הנוהל החדש יאפשר, בתנאים מסוימים, הגשת תצהיר עורך דין בלבד לצורך הרישום, במקום הגשת אישורי מסים בהסכמים מסוג זה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
תכנון מס שמטרתו לקזז בין רווח הון להפסד הון עלול להיחשב עסקה מלאכותית כאשר מעורבים בעניין בעל שליטה וצדדים קשורים – פס"ד ידין סגל

עסקינן בערעור שהגיש המערער על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד שקבע כי המשיב רשאי לקזז הפסד הון כנגד רווח הון שנוצר לו. בית המשפט העליון קבע כי לא התגבש הפסד ההון בקבוצת סומת שבבעלות המשיב, וממילא קיזוזו מרווח הון שנוצר במקביל אסור בהיותו עסקה מלאכותית.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
פטור לקצבה מזכה לפי סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה למי שמוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במס הכנסה

אם שיעור הנכות נקבע על פי חוק הביטוח הלאומי, לפי אחד הפרקים שפורטו בסעיף 9(5) לפקודה, שיעור זה תקף לעניין הפטור לנכה לפי סעיף 9(5), ומשכך יהיה תקף גם לעניין הקביעה אם מדובר ב"גיל פרישה" לפי סעיף 9א, לאמור: אם נקבע בחוק הביטוח הלאומי לפי אחד הפרקים שלעיל כי הנישום הוא נכה נכות צמיתה בשיעור של 75% או יותר, הוא ייחשב למי שהגיע ל"גיל פרישה" לעניין סעיף זה.

לתשובה מאת רו"ח אבי קדוש - לחץ כאן
 
מיסוי ודיווח בגין השקעה של שכיר ישראלי בחברת LLC

נניח כי מדובר ב-LLC שקופה לצורכי מס בארצות הברית ואין שליטה וניהול מישראל. יחיד תושב ישראל שהוא בעל שליטה (מחזיק 10% ויותר) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, לרבות יחיד בעל זכות בחברה זרה, גם אם הוא מחזיק פחות מ-10%, וכן יחיד בעל נכס חוץ ששוויו עולה על 1.855 מיליון ש"ח. אם מדובר בחברה זרה, על היחיד לצרף לדוח השנתי גם את טופס 150.

לתשובה מאת רו"ח אייל כרמי - לחץ כאן
 
שינוי הסכם לניהול ומתן שירותים של נושא משרה בחברת ארנק – עילה לטענת מלאכותיות

כיוון שכל השנים הסכם הניהול ומתן שירותי נושא המשרה היו מול חברה ב', ולימים שונו לחברה ג' - הן בדרך של שינוי החוזה והן בדרך של מציאת תפקיד זוטר לנושא המשרה בחברה ג' - רשות המסים עשויה לטעון כי מדובר בפעולה מלאכותית שנעשתה רק לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה כאמור בסעיף 86 לפקודה.

לתשובה מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני - לחץ כאן
 
חובת מיסוי "כספי צבירה" בקופת גמל של עמית שנפטר בידי יורשיו המוטבים

לעניין אפשרויות משיכת הכספים למוטבים לאחר מקרה פטירה יש לחלק את הנושא למקרה פטירה שאירע לפני גיל 75 ולמקרה פטירה שאירע לאחר גיל 75. ככל שמקרה הפטירה אירע לפני גיל 75 המוטבים רשאים למשוך את הכסף במלואו לרבות את מרכיב הרווח בסכום חד-פעמי פטור ממס. הדבר מותנה בביצוע משיכה תוך 90 יום ממועד הפטירה שהרי אחרת לעניין דיני המס יראו את הכספים כאילו הועברו לחשבון חדש על שם המוטב/ היורש ויחול מס רווחי הון בשיעור 25% בגין רווחים ריאליים שנצמחו החל מהיום ה-91 ואילך ממועד הפטירה.

לתשובה מאת יועץ מס אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מקצועי במע"מ
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
יום עיון - מנהלי משאבי אנוש
מנהלי מש"א חייבים תמיד להיות בחזית הידע והטכנולוגיה כדי להוביל את הארגון להצלחה. ביום עיון מעשיר זה נציג את השיטות והכלים המתקדמים ביותר לניהול יעיל.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון ניגע בנושאים כמו: ההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, סדרי פיטורים והליך השימוע
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום העיון ניגע בנושאים: התקנון התקני החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן עבודה, הדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה
 
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספריםם, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
מיסוי תא משפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2019
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית