סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1160 - 02/09/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.9.19 יום עיון מיסוי

 
מאמרי מומחים
 
חברת בית – "חברה שלציבור עניין ממשי בה", חוזר מס הכנסה 2/2019

בחוזר מס הכנסה מס' 2/2019 פרסמה רשות המסים את עמדותיה בכל הקשור להוראות סעיף 64 (חברת בית) וסעיף 64א (חברת משפחתית) בעקבות תיקון 245 לפקודה. בתיקון הוחלף למעשה נוסח סעיף 64 לפקודה בנוסח חדש לחלוטין. הסעיף הורחב מאוד והוא דומה לאמור בעניין חברה משפחתית: ניתנו כמה דרישות סף להחלתו על חברה, הורחבו הנכסים שאותם היא רשאית להחזיק, צומצמה מאוד האפשרות להחלה לראשונה של תחולתו, ונקבע כי חדילה מהחלתו - היא בלתי חוזרת. במאמר זה נתייחס לנושא "עניין ממשי לציבור" על פי עמדת רשות המיסים כמובא בחוזר.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
החזר מע"מ לתייר שרכש טובין בישראל

בסעיף 43ב' לחוק מס ערך מוסף, נקבע כי תייר זכאי בעת יציאתו מישראל, להחזר מע"מ ששילם בעת רכישת טובין בבית עסק, שאושר לעניין זה על ידי משרד התיירות. תייר הזכאי להחזר מע"מ, הינו תייר אשר קיבל אשרת כניסה מאחד הסוגים הבאים: B2, B3 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם או ברשותו טופס על/17 "רישום כניסה/יציאה" או טופס "הצהרת תייר, שאיננו אזרח ישראלי, לעניין חוק מע"מ.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה בקשת הממונה האזורי מע"מ ת"א לסלק על הסף תביעה שהגישה נגדו חברה וזאת מחמת היעדר יריבות - פס"ד איזי טופ

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת הממונה האזורי מע"מ ת"א לסלק על הסף תביעה שהגישה נגדו חברה, וזאת מחמת היעדר יריבות. נקבע כי במקרה דנן אין כל יריבות בין החברה לבין מע"מ מאחר שאין מקום לאפשר לחברה לחייב את מנהל מע"מ לבחון את רישומה של המשיבה כ"עוסק" בהיותה מוכרת המקרקעין, וגם לא לדרוש ממנהל מע"מ כי יפנה דרישה אל המשיבה הרוכשת לקבלת המע"מ מידיה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רונן שיכמן - לחץ כאן
 
חישוב החיוב במס שבח בעת מכירה יהיה לפי השימוש המותר בנכס על פי ההיתר ולא על פי השימוש בפועל - פס"ד דוד גיא

ועדת הערר דחתה את הערר שהוגש על החלטת מנהל מסמ"ק שלא לאשר לו "חישוב ליניארי מוטב" בגין מכירת נכס שהוגדר "מחסן" ואשר שימש בפועל למגורים. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי חברי הוועדה, אך הדעות בקשר לנימוק ההחלטה היו סותרות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת דיווח ותשלום מע"מ על הכנסות מייצור חשמל על גג בית פרטי לעוסק פטור והאם יהפוך לעוסק מורשה

לעוסק ישנם שני מקורות הכנסה - האחד מהפעילות "הרגילה" שלו כעוסק פטור, ומקור הכנסה נוסף מייצור חשמל בעזרת מתקן פוטו-וולטאי. לאור ההכנסה הצפויה של העוסק מייצור חשמל, העולה על הסכום שנקבע כחריג בתקנות הרישום, יש לראות את ההכנסה מיצור החשמל כחלק אינטגרלי מפעילותו העסקית של העוסק הפטור ועליו לרשום אותה בספריו, ככל הכנסה אחרת. היות וסך הכנסותיו של עוסק הפטור עולה על הקבוע בחוק, הוא נדרש לפנות למשרד המע"מ שבו הוא רשום ולשנות את סיווגו מעוסק פטור לעוסק מורשה.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) גל גרינברג - לחץ כאן
 
מס רווח הון על ביטקוין שרכש עולה חדש

אם העולה החדש רכש נכס בישראל - גם אם מימן את הרכישה מכספים שהביא עמו מחוץ לישראל - רווח ההון במכירת הנכס ייחשב למופק בישראל ולא יזכה את המוכר בפטור. ואולם אם הביטקוין היה בישראל בעת המכירה, רווח ההון ייחשב למופק בישראל ובמקרה כזה יישלל הפטור.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח איתן אסנפי - לחץ כאן
 
קצבה מוכרת אחרי תיקון 190 למי שפרש אחרי 2012, וטרם תיקון 190 במסגרת נוסחת השילוב למי שפרש לפני 2012

טרם תיקון 190 נכללה הקצבה המוכרת בנוסחת השילוב ולא עמדה בפני עצמה לעניין חישוב הפטור על הקצבה, כך שהפטור על הקצבה החודשית היה הגבוה מבין הקצבה המוכרת והקצבה המזכה. נוסף על כך, בקרן פנסיה ותיקה לא ניתן ליהנות מקצבה מוכרת. הוראות התחולה של הגדרת הקצבה המוכרת החדשה הן מ-01.01.2012 ובהתאם נוצרו למעשה שתי תקופות לקצבה המוכרת, הן עבור תגמולי עובד והן עבור הפקדות במעמד עצמאי.

לתשובה מאת אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מקצועי במע"מ
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
 
יום עיון - מנהלי משאבי אנוש
מנהלי מש"א חייבים תמיד להיות בחזית הידע והטכנולוגיה כדי להוביל את הארגון להצלחה. ביום עיון מעשיר זה נציג את השיטות והכלים המתקדמים ביותר לניהול יעיל.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון ניגע בנושאים כמו: ההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, סדרי פיטורים והליך השימוע
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום העיון ניגע בנושאים: התקנון התקני החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן עבודה, הדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה
 
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספריםם, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
מיסוי תא משפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2019
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית