מבזקים בנושא מס : גיליון 1160 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1160 - 02/09/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.9.19 יום עיון מיסוי

 
מאמרי מומחים
 
חברת בית – "חברה שלציבור עניין ממשי בה", חוזר מס הכנסה 2/2019

בחוזר מס הכנסה מס' 2/2019 פרסמה רשות המסים את עמדותיה בכל הקשור להוראות סעיף 64 (חברת בית) וסעיף 64א (חברת משפחתית) בעקבות תיקון 245 לפקודה. בתיקון הוחלף למעשה נוסח סעיף 64 לפקודה בנוסח חדש לחלוטין. הסעיף הורחב מאוד והוא דומה לאמור בעניין חברה משפחתית: ניתנו כמה דרישות סף להחלתו על חברה, הורחבו הנכסים שאותם היא רשאית להחזיק, צומצמה מאוד האפשרות להחלה לראשונה של תחולתו, ונקבע כי חדילה מהחלתו - היא בלתי חוזרת. במאמר זה נתייחס לנושא "עניין ממשי לציבור" על פי עמדת רשות המיסים כמובא בחוזר.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
החזר מע"מ לתייר שרכש טובין בישראל

בסעיף 43ב' לחוק מס ערך מוסף, נקבע כי תייר זכאי בעת יציאתו מישראל, להחזר מע"מ ששילם בעת רכישת טובין בבית עסק, שאושר לעניין זה על ידי משרד התיירות. תייר הזכאי להחזר מע"מ, הינו תייר אשר קיבל אשרת כניסה מאחד הסוגים הבאים: B2, B3 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם או ברשותו טופס על/17 "רישום כניסה/יציאה" או טופס "הצהרת תייר, שאיננו אזרח ישראלי, לעניין חוק מע"מ.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה בקשת הממונה האזורי מע"מ ת"א לסלק על הסף תביעה שהגישה נגדו חברה וזאת מחמת היעדר יריבות - פס"ד איזי טופ

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת הממונה האזורי מע"מ ת"א לסלק על הסף תביעה שהגישה נגדו חברה, וזאת מחמת היעדר יריבות. נקבע כי במקרה דנן אין כל יריבות בין החברה לבין מע"מ מאחר שאין מקום לאפשר לחברה לחייב את מנהל מע"מ לבחון את רישומה של המשיבה כ"עוסק" בהיותה מוכרת המקרקעין, וגם לא לדרוש ממנהל מע"מ כי יפנה דרישה אל המשיבה הרוכשת לקבלת המע"מ מידיה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רונן שיכמן - לחץ כאן
 
חישוב החיוב במס שבח בעת מכירה יהיה לפי השימוש המותר בנכס על פי ההיתר ולא על פי השימוש בפועל - פס"ד דוד גיא

ועדת הערר דחתה את הערר שהוגש על החלטת מנהל מסמ"ק שלא לאשר לו "חישוב ליניארי מוטב" בגין מכירת נכס שהוגדר "מחסן" ואשר שימש בפועל למגורים. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי חברי הוועדה, אך הדעות בקשר לנימוק ההחלטה היו סותרות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת דיווח ותשלום מע"מ על הכנסות מייצור חשמל על גג בית פרטי לעוסק פטור והאם יהפוך לעוסק מורשה

לעוסק ישנם שני מקורות הכנסה - האחד מהפעילות "הרגילה" שלו כעוסק פטור, ומקור הכנסה נוסף מייצור חשמל בעזרת מתקן פוטו-וולטאי. לאור ההכנסה הצפויה של העוסק מייצור חשמל, העולה על הסכום שנקבע כחריג בתקנות הרישום, יש לראות את ההכנסה מיצור החשמל כחלק אינטגרלי מפעילותו העסקית של העוסק הפטור ועליו לרשום אותה בספריו, ככל הכנסה אחרת. היות וסך הכנסותיו של עוסק הפטור עולה על הקבוע בחוק, הוא נדרש לפנות למשרד המע"מ שבו הוא רשום ולשנות את סיווגו מעוסק פטור לעוסק מורשה.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) גל גרינברג - לחץ כאן
 
מס רווח הון על ביטקוין שרכש עולה חדש

אם העולה החדש רכש נכס בישראל - גם אם מימן את הרכישה מכספים שהביא עמו מחוץ לישראל - רווח ההון במכירת הנכס ייחשב למופק בישראל ולא יזכה את המוכר בפטור. ואולם אם הביטקוין היה בישראל בעת המכירה, רווח ההון ייחשב למופק בישראל ובמקרה כזה יישלל הפטור.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח איתן אסנפי - לחץ כאן
 
קצבה מוכרת אחרי תיקון 190 למי שפרש אחרי 2012, וטרם תיקון 190 במסגרת נוסחת השילוב למי שפרש לפני 2012

טרם תיקון 190 נכללה הקצבה המוכרת בנוסחת השילוב ולא עמדה בפני עצמה לעניין חישוב הפטור על הקצבה, כך שהפטור על הקצבה החודשית היה הגבוה מבין הקצבה המוכרת והקצבה המזכה. נוסף על כך, בקרן פנסיה ותיקה לא ניתן ליהנות מקצבה מוכרת. הוראות התחולה של הגדרת הקצבה המוכרת החדשה הן מ-01.01.2012 ובהתאם נוצרו למעשה שתי תקופות לקצבה המוכרת, הן עבור תגמולי עובד והן עבור הפקדות במעמד עצמאי.

לתשובה מאת אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
 
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית