מבזקים בנושא מס : גיליון 1146 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1146 - 15/07/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 15.7.19 יום עיון מע"מ

 
מאמרי מומחים
 
שינוי מעמד ל"עובדת עצמאית" מחייב תשלום מיידי, אחרת יישללו דמי לידה וגמלה לשמירת היריון

מבוטחת בת 30, נשואה, הייתה רשומה כמבוטחת שאינה עונה להגדרת "עובד עצמאי" משנת 2014. ביום 1.2.2019 שלחה למל"ל טופס שינוי סיווג כעובדת עצמאית מינואר 2018 ואילך לאור הגידול בהכנסותיה. המל"ל ביקש הוכחות ואסמכתאות, אישר את בקשתה ושלח לה הודעת חיוב רטרואקטיבי עם אפשרות לשלם בתוך 60 ימים מיום 15.2.2019. המבוטחת שילמה את הדרישה ביום 1.4.2019. ביום 13.3.2019 ילדה, ולא קיבלה דמי לידה.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
לא תותר פריסת שבח לחברה (הלכת טוונטי האנדרד)

פסק דין של בית המשפט העליון בעניין טוונטי האנדרד וחברות נוספות שעיקרו קביעה חד משמעית כי הוראות פריסת השבח לכמה שנים אחורנית על פי הוראת סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין אינן חלות על חברה כי אם על יחיד בשר ודם.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ניכוי דמי ביטוח לאומי מדמי לידה נעשה כדין ואינו רק עבור ענף "אימהות"

בית המשפט קיבל את בקשת המשיב לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישו המבקשות בגין גבייה של תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות מגמלת דמי הלידה של נשים בחופשת לידה, בטענה כי הגבייה עלתה על השיעור הקבוע בחוק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
בית המשפט קבע ששכיר הפעיל עסק לא מדווח לניכיון צ'קים, אך עם זאת הקטין את השומה בצו

בית המשפט קבע שהמערער שהוצג כשכיר בצ'יינג' ניהל עסק משלו שלא דווח, וסתר את טענותיו כי שימש בורג קטן במערכת שקיבל "טיפים" ו"בונוסים" מהצד. עם זאת התערב בית המשפט בחישובי המשיב והקטין את ההכנסה שיוחסה למערער.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סמכות פקיד השומה לדרוש הסברים לגבי הפסדים שמקורם בשנים סגורות

לפי עקרון סופיות השומה, פקיד השומה אינו אמור לדון בשנים שהתיישנו או שיש בהן שומות סופיות, למעט מקרים מיוחדים הנוגעים לפתיחת שומות לעיון מחדש באישור המנהל כמו גם כאשר ננקטו הליכים פליליים. ניתן לומר שאין קביעה חד משמעית בעניין ולכן מומלץ להתנגד בכל תוקף לניסיון של פקיד השומה לדון מחדש בתוצאותיהן של שומות משנים סגורות, ובתנאי שלא מדובר בהפעלת סמכותו של המנהל לפי סעיף 147 או כתוצאה של הרשעה בפלילים כאמור.

לתשובה מאת עו"ד משה גבע - לחץ כאן
 
מועד קביעת מעמד של "תושב חוזר ותיק" או "תושב ישראל לראשונה"

בחוזר מס הכנסה מס' 1/2011, "הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה" מיום 18.1.2011 שפרסמה רשות המיסים בנוגע לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה, נכללה בין היתר התייחסות לשאלת המועד שבו יש לראות יחיד כמי שהפך להיות תושב ישראל וזאת על אף שמועד זה לא נכלל בתיקון ולפי הפקודה מועד זה הוא המועד שבו נחשב יחיד לתושב ישראל על פי המבחנים המפורטים בפקודה.

לתשובה מאת רו"ח מייקל גולדברג ורו"ח אברהם כהן - לחץ כאן
 
בקשה לפטור מניכוי מס בעת ביצוע רילוקיישן וניתוק תושבות

ניתוח השאלה ייעשה על בסיס ההנחה שהגברת נשוא השאלה היא תושבת חוץ לצורכי מס. ניכוי המס במקור מתשלום לתושב חוץ מחויב על הכנסתו החייבת בישראל בשיעור של 25% על פי הוראות פקודת מס הכנסה. הבנק המשלם שממנו מועבר התשלום מחויב בניכוי המס וה"ב 34/93 שהוצאה על ידי רשות המיסים היא ההוראה המחייבת בכל הקשור להעברות כספיות לחו"ל. בתוספת להוראת הביצוע המתחדשת מעת לעת, נקבע כי תשלומים בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל, עד סכום של 250,000 דולר לכל משלם לא יהיו חייבים בניכוי מס במקור וזאת ללא צורך בפניה לרשות המיסים.

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
 
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
 
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
 
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים 2019 - מרצים רן ארצי ורמי אריה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית