סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
כל מס - תשלום מס על הכנסות מנכסים בידי היורשים
דף הבית > תשלום מס על הכנסות מנכסים בידי היורשים
תשלום מס על הכנסות מנכסים בידי היורשים
תקציר
על פי הוראות חוק הירושה, הכנסות הנובעות מנכסים אשר הותיר המוריש לאחר מותו שייכות ליורשים, לרבות דמי שכירות שנתקבלו בשל נכס שהיה בבעלות הנפטר. במסגרת סעיף 120 לפקודה נקבעו בין היתר הוראות לגבי אופן קביעת השומה של הכנסות הקשורות לנישום שנתקבלו או נוצרו לאחר אריכות ימיו. הכנסות הנובעות מעיזבון הנפטר החל מיום הפטירה ואילך ייחשבו להכנסות היורשים על פי חלקם בעיזבון.
רוצים לצפות בתוכן המלא?
סגור חלון
כנס המסים 2019 - אייל דורון
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית