שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית והכנסות פסיביות לשנת המס 2022

1/1/2022

שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית והכנסות פסיביות לשנת המס 2022

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2022

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,450

10%

עד 77,400

10%

מ-6,451 עד 9,240

14%

מ-77,401 עד 110,880

14%

מ-9,241 עד 14,840

20%

מ-110,881 עד 178,080

20%

מ-14,841 עד 20,620

31%

מ-178,081 עד 247,440

31%

מ-20,621 עד 42,910

35%

מ-247,441 עד 514,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

נקודת זיכוי – 223 ש"ח לחודש. 2,676 ש"ח לשנה.

מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 663,240 ש"ח או 55,270 ש"ח לחודש.

 

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2021

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,290

10%

עד 75,480

10%

מ-6,291 עד 9,030

14%

מ-75,481 עד 108,360

14%

מ-9,031 עד 14,490

20%

מ-108,361 עד 173,880

20%

מ-14,491 עד 20,140

31%

מ-173,881 עד 241,680

31%

מ-20,141 עד 41,910

35%

מ-241,681 עד 502,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

נקודת זיכוי – 218 ש"ח לחודש. 2,616 ש"ח לשנה.

מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ש"ח או 53,970 ש"ח לחודש.

שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית
והכנסות פסיביות החל משנת 2010 עד שנת 2020

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2020

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,330

10%

עד 75,960

10%

מ-6,331 עד 9080

14%

מ-75,961 עד 108,960

14%

מ-9,081 עד 14,580

20%

מ-108,961 עד 174,960

20%

מ-14,581 עד 20,260

31%

מ-174,961 עד 243,120

31%

מ-20,261 עד 42,160

35%

מ-243,121 עד 505,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

נקודת זיכוי – 219 ש"ח לחודש. 2,628 ש"ח לשנה.

מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ש"ח או 53,970 ש"ח לחודש.

 

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2019

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,310

10%

עד 75,720

10%

מ-6,311 עד 9050

14%

מ-75,721 עד 108,600

14%

מ-9,051 עד 14,530

20%

מ-108,601 עד 174,360

20%

מ-14,531 עד 20,200

31%

מ-174,361 עד 242,400

31%

מ-20,201 עד 42,030

35%

מ-242,401 עד 504,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

 

נקודת זיכוי – 218 ש"ח לחודש. 2,616 ש"ח לשנה.

מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ש"ח או 54,130 ש"ח לחודש.

שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית והכנסות פסיביות החל משנת 2018

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2018

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,240

10%

עד 74,880

10%

מ-6,241 עד 8,950

14%

מ-74,881 עד 107,400

14%

מ-8,951 עד 14,360

20%

מ-107,401 עד 172,320

20%

מ-14,361 עד 19,960

31%

מ-172,321 עד 239,520

31%

מ-19,961 עד 41,530

35%

מ-239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

שיעורי מס על הכנסה פסיבית – הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2018

הכנסה חודשית  (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 19,960

31%

עד 239,520

31%

מ-19,961 עד 41,530

35%

מ-239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

נקודת זיכוי – 216 ש"ח לחודש. 2,592 ש"ח לשנה.

מס יסף – יחיד חייב במס יסף בשיעור 3% אם הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ש"ח או 53,490 ש"ח לחודש.

שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית והכנסות פסיביות החל משנת 2017

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,220

10%

עד 74,640

10%

מ-6,221 עד 8,920

14%

מ-74,641 עד 107,040

14%

מ-8,921 עד 14,320

20%

מ-107,041 עד 171,840

20%

מ-14,321 עד 19,900

31%

מ-171,841 עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

שיעורי מס על הכנסה פסיבית – הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017

הכנסה חודשית  (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 19,900

31%

עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית והכנסות פסיביות החל משנת 2016

שיעורי המס לשכירים ועצמאיים ממשכורת חודשית ושנתית
ומהכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 5,220

10%

עד 62,640

10%

מ-5,221 עד 8,920

14%

מ-62,241 עד 107,040

14%

מ-8,921 עד 13,860

21%

מ-107,041 עד 166,320

21%

מ-13,861 עד 19,800

31%

מ-166,321 עד 237,600

31%

מ-19,801 עד 41,410

34%

מ-237,601 עד 496,920

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

שיעורי מס על הכנסה פסיבית – הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2016

הכנסה חודשית  (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 19,800

31%

עד 237,600

31%

מ-19,801 עד 41,410

34%

מ-237,601 עד 496,920

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

נקודת זיכוי חודשית = 216 ש"ח החל מ-1 בינואר 2016

מס נוסף על הכנסות גבוהות - יחיד שהכנסתו עלתה על 66,960 ש"ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף החל מינואר 2016 על פי סעיף 121ב לפקודה

 

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2016 = 2,592 ש"ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 803,520 ש"ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף בשנת 2016 על פי סעיף 121ב לפקודה

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-5,270 השקלים הראשונים

5,270

10

527.00

527.00

על כל שקל מ-3,730 השקלים הבאים

9,000

14

522.20

1,049.20

על כל שקל מ-4,990 השקלים הבאים

13,990

21

1,047.90

2,097.10

על כל שקל מ-5,990 השקלים הבאים

19,980

31

1,856.90

3,954.10

על כל שקל מ-21,810 השקלים הבאים

41,790

34

7,415.40

11,369.30

על כל שקל נוסף

---

48

---

---

* מס נוסף מעל (מס יסף)

מעל 67,560

50

 

 

 

נקודת זיכוי חודשית = 218 ש"ח החל מ-1 בינואר 2015 (ללא שינוי משנת המס 2014)

מס נוסף על הכנסות גבוהות - יחיד שהכנסתו עלתה על 67,560 ש"ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 19,980 ש"ח

31%

עד 239,760 ש"ח

31%

מ-19,981 עד 41,790 ש"ח

34%

מ-239,761 ש"ח עד 501,480 ש"ח

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

* מס נוסף מעל 67,560

50%

מס נוסף מעל 810,720

50%

 

*     לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2015

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-63,240 השקלים הראשונים

63,240

10

6,324.00

6,324.00

על כל שקל מ-44,760 השקלים הבאים

108,000

14

6,266.40

12,590.40

על כל שקל מ-59,880 השקלים הבאים

167,880

21

12,574.80

25,165.20

על כל שקל מ-71,880 השקלים הבאים

239,760

31

22,282.80

47,448.20

על כל שקל מ-261,720 השקלים הבאים

501,480

34

88,984.80

136,432.80

על כל שקל נוסף

- - - -

48

- - - -

- - - -

מס נוסף מעל (מס יסף)

810,720

50%

 

 

 

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2015 = 2,616 ש"ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 810,720 ש"ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-5,270 השקלים הראשונים

5,270

10

527.00

527.00

על כל שקל מ-3,730 השקלים הבאים

9,000

14

522.20

1,049.20

על כל שקל מ-4,990 השקלים הבאים

13,990

21

1,047.90

2,097.10

על כל שקל מ-5,990 השקלים הבאים

19,980

31

1,856.90

3,954.10

על כל שקל מ-21,810 השקלים הבאים

41,790

34

7,415.40

11,369.30

על כל שקל נוסף

---

48

---

---

* מס נוסף מעל (מס יסף)

מעל 67,560

50

 

 

 

נקודת זיכוי חודשית = 218 ש"ח החל מ-1 בינואר 2015 (ללא שינוי משנת המס 2014)

מס נוסף על הכנסות גבוהות - יחיד שהכנסתו עלתה על 67,560 ש"ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2015

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 19,980 ש"ח

31%

עד 239,760 ש"ח

31%

מ-19,981 עד 41,790 ש"ח

34%

מ-239,761 ש"ח עד 501,480 ש"ח

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

* מס נוסף מעל 67,560

50%

מס נוסף מעל 810,720

50%

 

*     לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2015

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-63,240 השקלים הראשונים

63,240

10

6,324.00

6,324.00

על כל שקל מ-44,760 השקלים הבאים

108,000

14

6,266.40

12,590.40

על כל שקל מ-59,880 השקלים הבאים

167,880

21

12,574.80

25,165.20

על כל שקל מ-71,880 השקלים הבאים

239,760

31

22,282.80

47,448.20

על כל שקל מ-261,720 השקלים הבאים

501,480

34

88,984.80

136,432.80

על כל שקל נוסף

- - - -

48

- - - -

- - - -

מס נוסף מעל (מס יסף)

810,720

50%

 

 

 

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2015 = 2,616 ש"ח

* יחיד שהכנסתו עלתה על 810,720 ש"ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2014
(ללא שינוי משנת המס 2013)

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-5,280 השקלים הראשונים

5,280

10

528.00

528.00

על כל שקל מ-3,730 השקלים הבאים

9,010

14

522.20

1,050.20

על כל שקל מ-4,990 השקלים הבאים

14,000

21

1,047.90

2,098.10

על כל שקל מ-6,000 השקלים הבאים

20,000

31

1,860.00

3,958.10

על כל שקל מ-21,830 השקלים הבאים

41,830

34

7,422.20

11,380.30

על כל שקל נוסף

---

48

---

---

* מס נוסף מעל (מס יסף)

מעל 67,630

50

 

 

 

נקודת זיכוי חודשית = 218 ש"ח החל מ-1 בינואר 2014 (ללא שינוי משנת המס 2013)

מס נוסף על הכנסות גבוהות - יחיד שהכנסתו עלתה על 67,630 ש"ח בחודש יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2014
(ללא שינוי משנת המס 2013)

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 20,000 ש"ח

31%

עד 240,000 ש"ח

31%

מ-20,001 עד 41,830 ש"ח

34%

מ-240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

* מס נוסף מעל 67,630

50%

מס נוסף מעל 811,560

50%

 

*     לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2014

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-63,360 השקלים הראשונים

63,360

10

6,336.00

6,336.00

על כל שקל מ-44,760 השקלים הבאים

108,120

14

6,266.40

12,602.40

על כל שקל מ-59,880 השקלים הבאים

168,000

21

12,574.80

25,177.20

על כל שקל מ-72,000 השקלים הבאים

240,000

31

22,320.00

47,497.20

על כל שקל מ-261,960 השקלים הבאים

501,960

34

89,066.40

136,563.60

על כל שקל נוסף

- - - -

48

- - - -

- - - -

מס נוסף מעל (מס יסף)

811,560

50%

 

 

 

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2014 = 2,616 ש"ח (ללא שינוי משנת המס 2013)

* יחיד שהכנסתו עלתה על 811,560 ש"ח בשנה יהיה חייב ב-2% מס יסף על פי סעיף 121ב לפקודה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2013

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-5,280 השקלים הראשונים

5,280

10

528.00

528.00

על כל שקל מ-3,730 השקלים הבאים

9,010

14

522.20

1,050.20

על כל שקל מ-4,990 השקלים הבאים

14,000

21

1,047.90

2,098.10

על כל שקל מ-6,000 השקלים הבאים

20,000

31

1,860.00

3,958.10

על כל שקל מ-21,830 השקלים הבאים

41,830

34

7,422.20

11,380.30

על כל שקל נוסף

---

48

---

---

* מס נוסף מעל

מעל 67,630

50

 

 

 

נקודת זיכוי חודשית = 218 ש"ח החל מ-1 בינואר 2013

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2013

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 20,000 ש"ח

31%

עד 240,000 ש"ח

31%

מ-20,001 עד 41,830 ש"ח

34%

מ-240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

* מס נוסף מעל 67,630

50%

מס נוסף מעל 811,560

50%

*     לתשומת לב המעבידים: מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2013

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-63,360 השקלים הראשונים

63,360

10

6,336.00

6,336.00

על כל שקל מ-44,760 השקלים הבאים

108,120

14

6,266.40

12,602.40

על כל שקל מ-59,880 השקלים הבאים

168,000

21

12,574.80

25,177.20

על כל שקל מ-72,000 השקלים הבאים

240,000

31

22,320.00

47,497.20

על כל שקל מ-261,960 השקלים הבאים

501,960

34

89,066.40

136,563.60

על כל שקל נוסף

- - - -

48

- - - -

- - - -

מס נוסף מעל

811,560

50%

 

 

 

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2013 = 2,616 ש"ח

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2012

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-5,200 השקלים הראשונים

5,200

10

520.00

520.00

על כל שקל מ-3,680 השקלים הבאים

8,880

14

515.20

1,035.20

על כל שקל מ-5,550 השקלים הבאים

14,430

21

1,165.50

2,200.70

על כל שקל מ-7,350 השקלים הבאים

21,780

30

2,205.00

4,405.70

על כל שקל מ-20,050 השקלים הבאים

41,830

33

6,616.50

11,022.20

על כל שקל נוסף

---

48

---

---

 

נקודת זיכוי חודשית = 215 ש"ח החל מ-1 בינואר 2012.

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2012

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 21,780 ש"ח

30%

עד 261,360 ש"ח

30%

מ-21,781 עד 41,830 ש"ח

33%

מ-261,361 ש"ח עד 501,960 ש"ח

33%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2012

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-62,400 השקלים הראשונים

62,400

10

6,240.00

6,240.00

על כל שקל מ-44,160 השקלים הבאים

106,560

14

6,182.40

12,422.40

על כל שקל מ-66,600 השקלים הבאים

173,160

21

13,986.60

26,408.40

על כל שקל מ-88,200 השקלים הבאים

261,360

30

26,460.00

52,868.40

על כל שקל מ-240,600 השקלים הבאים

501,960

33

79,398.40

132,266.40

על כל שקל נוסף

- - - -

48

- - - -

- - - -

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2012 = 2,580 ש"ח

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2011

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-5,070 השקלים הראשונים

5,070

10

507.00

507.00

על כל שקל מ-3,590 השקלים הבאים

8,660

14

502.60

1009.60

על כל שקל מ-5,410 השקלים הבאים

14,070

23

1,244.30

2,253.90

על כל שקל מ-7,170 השקלים הבאים

21,240

30

2,151.00

4,404.90

על כל שקל מ-18,990 השקלים הבאים

40,230

33

6,266.70

10,671.60

על כל שקל נוסף

---

45

---

---

נקודת זיכוי חודשית = 209 ש"ח החל מ-1 בינואר 2011.

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2011

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 21,240 ש"ח

30%

עד 254,880 ש"ח

30%

מ-21,241 עד 40,230 ש"ח

33%

מ-254,881 ש"ח עד 482,760 ש"ח

33%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

45%

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2011

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-60,840 השקלים הראשונים

60,840

10

6,084.00

6,084.00

על כל שקל מ-43,080 השקלים הבאים

103,920

14

6,031.20

12,115.20

על כל שקל מ-64,920 השקלים הבאים

168,840

23

14,931.60

27,046.80

על כל שקל מ-86,040 השקלים הבאים

254,880

30

25,812.00

52,858.80

על כל שקל מ-227,880 השקלים הבאים

482,760

33

75,200.40

128,059.20

על כל שקל נוסף

- - - -

45

- - - -

- - - -

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2011 = 2,508 ש"ח

1/1/2010

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2010

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב
(בשקלים)

המס המצטבר
(בשקלים)

על כל שקל מ-4,770 השקלים הראשונים

4,770

10

477.00

477.00

על כל שקל מ-3,700 השקלים הבאים

8,470

14

518.00

995.00

על כל שקל מ-4,250 השקלים הבאים

12,720

23

977.50

1,972.50

על כל שקל מ-5,530 השקלים הבאים

18,250

30

1,659.00

3,631.50

על כל שקל מ-21,090 השקלים הבאים

39,340

33

6,959.70

10,591.20

על כל שקל נוסף

---

45

---

---

נקודת זיכוי חודשית = 205 ש"ח החל מ-1 בינואר 2010.

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2010

מדרגות חודשיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות
לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 12,720 ש"ח

30%

עד 152,640 ש"ח

30%

מ-12,721 עד 39,340 ש"ח

33%

מ-152,641 ש"ח עד 472,080 ש"ח

33%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

45%

 

שיעורי המס ממשכורת שנתית בשנת המס 2010

משכורת

משכורת מצטברת

שעור המס
ב-%

המס לכל שלב

המס המצטבר

על כל שקל מ-57,240 השקלים הראשונים

57,240

10

5,724.00

5,724.00

על כל שקל מ-44,400 השקלים הבאים

101,640

14

6,216.00

11,940.00

על כל שקל מ-51,000 השקלים הבאים

152,640

23

11,730.00

23,670.00

על כל שקל מ-66,360 השקלים הבאים

219,000

30

19,908.00

43,578.00

על כל שקל מ-253,080 השקלים הבאים

472,080

33

83,516.40

127,094.40

על כל שקל נוסף

- - - -

45

- - - -

- - - -

שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 2010 = 2,460 ש"ח