אישור
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:חקיקה,

מציג 1 - 15 מתוך 6,874 תוצאות חיפוש
הצג: תוצאות לדף
ערכים נבחרים מתוךחשבפדיה
תוצאות
הדפס
12/03/2018 |
חקיקה
עמודים:99
26/07/2018 |
ביום 26.7.2018 פורסם תיקון מס' 249 לפקודת מס הכנסה. התיקון עוסק בסעיף 11(א) לפקודה העוסק בהטבות מס לישובים. על פי סעיף 11(א) לפקודה, הלשכה לסטטיסטיקה תפרסם מדד פריפריאליות ומִדרג חברתי-כלכלי לגבי כל אחד מהיישובים שבתחום שיפוטה של רשות מקומית או מועצה אזורית, ועל בסיסם תיקָבע הזכאות להטבות במס. בעקבות פרסומה האחרון בוצעו תיקונים בסעיף 11 במסגרת תיקון 249 לפקודה. להלן עיקרי ארבעת התיקונים: ♦ הגדרת "יישוב מוטב" – ההגדרה הורחב לישובים שאוכלוסייתם מונה לכל היותר 85,000 תושבים. ♦ הוגדל הניקוד ליישובים באשכול 4 במדד הפריפריאליות מ-50 ל-55. ♦ נעשה תיקון בהוראות סעיף 11(ב)(3א) לפקודה המקנות תוספת לזיכוי ממס לתושבים ביישובים מוטבים מסוגים שונים ובכללם יישובים עירוניים הצמודים לגבול עימות בצפון, כך שהוראות אלו תחולנה גם על תושבי "יישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון", שהוא יישוב השוכן עד למרחק של 9 ק"מ מגבול ישראל עם לבנון בקו אווירי. ♦ הוגדלה הטבת המס המוקנית (בסעיף 11(ב)(3א)(ב) לפקודה) למי שהיה במשך כל שנת-המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב צמוד לגבול עימות בצפון. תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2018, למעט הרכיב הרביעי של התיקון שתחולתו נקבעה ליום 1.1.2019.
חקיקה
עמודים:1
10/04/2008 |
חקיקה
עמודים:0
מציג 1 - 15 מתוך 6,874 תוצאות חיפוש
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית