אישור
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:נקודות זיכוי

מציג 1 - 15 מתוך 250 תוצאות חיפוש
הצג: תוצאות לדף
ערכים נבחרים מתוךחשבפדיה
תוצאות
הדפס
24/07/2018 |
חקיקה
עמודים:1
עליוןדנא ****/** אין הצדקה לקיום דיון נוסף בעניינה של ההחלטה כי אין לפטור מעסיקי עובדים מסתננים מתשלום היטל עובדים זרים ביום 31.5.2018 ניתנה החלטתה של הנשיאה א' חיות בה דחתה בקשות לקיום דיון נוסף בעניין היטל עובדים זרים למעסיקים עובדים מסתננים. בין היתר קבעה הנשיאה חיות, כי יש גם לדחות את הטענה לפיה תוצאת פסק-הדין (בעקבות בקשות וטענות קודמות של חברות מערערות שונות בנושא) קשה במיוחד ועלולה להוביל לקריסתם של בתי עסק רבים. לדבריה, מדובר אמנם בתוצאה אשר לה השלכה כלכלית ברורה על המבקשות, כמו גם על יתר החייבים בהיטל בשל העסקתם של עובדים מסתננים, אך אין בקושי זה כדי להצדיק קיום דיון נוסף בפסק-הדין, מה גם שהמבקשות לא תמכו את טענתן בתשתית עובדתית מתאימה (למעט הערכות חלקיות אשר נכללו בבקשת ההצטרפות מטעם איגוד המסעדות בישראל). הנשיאה חיות ציינה בהקשר זה, כי הוראות הנוהל שפרסמה רשות המסים – אשר הפחית או ביטל, בהתקיים תנאים מסוימים, את הקנסות והריביות שנצברו בשל חוב המס, ואף אפשר פריסת תשלום החוב לתקופה של עד שלוש שנים – יש בהן כדי להפחית באופן ממשי מן הקושי שנטען לו על-ידי המבקשות בהקשר זה.
פסיקה
עמודים:2
עליון
01/01/2018 |
טבלאות מידע
עמודים:4
01/01/2018 |
טבלאות מידע
עמודים:2
מציג 1 - 15 מתוך 250 תוצאות חיפוש
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית