אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח ענת דואני
מידע אישי

מומחית מס המתמחה - מטבעות וירטואליים, הנפקות ICO, חברות טכנולוגיות, שינוי מבנה, חוק עידוד, מיזוגים ורכישות, דיוני שומות לרבות הסדרים מול רשויות המס, תושבות לצורכי מס, גילוי מרצון ונאמנויות וממומחית במתן פתרונות מס ייצרתים בכל תחומי המס מיסוי ישראלי, מע"מ ומיסוי מקרקעין.

פרסומים אחרונים
חובת דיווח לבעל מניות מהותי שלו יתרות חובה מעל 100 אלף ש"ח ליום 31.12.2016 שטרם הוחזרו עד ליום 31.12.2017
12/09/2018
קיזוז הפסדים בחברת ארנק
23/08/2018
מיסוי משיכות בעלים על פי סעיף (3ט1) לפקודת מס הכנסה
18/06/2018
מבחן "חזקת הימים" לקביעת חובת דיווח ותשלום מס בישראל לתושב ישראל בעל שליטה בחברה ישראלית וחברות בארה"ב השוהה בחלק מהשנה בחו"ל
21/05/2018
חברת ארנק לעניין פעילותו של סוכן ביטוח בעל חברה שהכנסותיו מחברת ביטוח על אף שפעילותו היא כעצמאי
13/03/2017
קביעת מקום בית הקבע של אזרח ישראלי המועסק בהודו
15/12/2014
פתיחת תיק לתושב חוץ שירש נכסים בארץ
20/11/2014
האם הפסד מירידת שער חליפין הוא בר קיזוז? פסק דין כלל פיננסים
03/11/2014
חוק העידוד - הקדמת חלוקת דיווידנדים והשלכות נוספות בשל העלייה בשיעורי המס בעקבות חוק ההסדרים
08/10/2013
אופן הטיפול המיסויי של ההכנסות המתקבלות לאחר פטירתו של אדם
11/10/2012
הלוואות חברת בת לחברת אם - תיקון 185 לפקודה
20/09/2011
עדכון נוהל מרכז ההשקעות לעניין החוק לעידוד השקעות-הון - בניינים להשכרה
11/04/2011
רווח או הפסד הון כתוצאה מהפרשי שער
16/11/2010
הוראת ביצוע 5/2010 דירות נופש - היבטי מיסוי מקרקעין
13/09/2010
בחינת סבירות התקיימותה של עסקה עתידית חייבת לצורך קיזוז תשומות (הילכת אי.די.אר)
06/09/2010
חברות ארנק
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית