סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח (משפטנית) ענבל שני
מידע אישי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי. רו"ח משנת 2005. תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - האוניברסיטה העברית בירושלים. תואר ראשון במשפטים LLB - הקריה האקדמית קרית אונו
טיפלה וליוותה תיקי שומה - חברות, יחידים וניכויים - בסוגיות מורכבות כגון חוקי עידוד, מחירי העברה, זיכויי חו"ל, מסחר במט"ח, נאמנות, קבלנים, השכרת נדל"ן, רכישה עצמית ועוד. מתוקף תפקידה ענבל היתה מעורבת בכלל המחלקות במשרד, הן בהיבט המנהלי והן בהיבט המקצועי וליוותה תיקים משמעותיים במסגרת הליכים משפטיים. השתתפה בועדה ברשות המיסים בנושא מיסוי נאמנויות, אשר גיבשה המלצות שהובילו לתיקון 197 בפרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה. כרכזת חולית נאמנויות בפקיד שומה ת"א 1, רכזה את הפרקטיקה הנהוגה לטיפול והסדרת נאמנויות.
כיום במשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ - עוסקת בייצוג נישומים בפני רשות המיסים בדיוני שומה, ליווי בקבלת החלטות מיסוי, ליווי וייעוץ בעסקאות שונות כגון מיזוגים ורכישות (M&A) ורווחי הון , ליווי בסוגיות חוק עידוד ומחירי העברה בהם יש משקל מכריע לנטל המס והפחתתו. ליווי נאמנויות יוצרים ונהנים במסגרת דיווחיהם לרשויות המס והגעה להסדרים בהקשר זה.

פרסומים אחרונים
בעל שליטה שכיר שמעוניין לקבל שכר באמצעות חברת ניהול בבעלותו
10/06/2019
התנאים המחייבים עולה חדש בהגשת הצהרת הון ודוח שנתי
13/05/2019
יוטל מע"מ על מכירת מניות באשראי!!!
12/05/2019
מע"מ בשיעור אפס בגין רכיב כניסה למסעדות בחבילות תיור, אף שאינו "בידי המסיע אגב הסעה"
26/03/2019
זכאות לפטור ממס על הכנסה יחידה מנכס בית לנכה לפי סעיף 9(5)
11/03/2019
מכירת מוניטין לחברה
23/01/2019
יותרו הוצאות, אף שלא היה להן תיעוד ולא נוהלו פנקסים
22/01/2019
דיווידנד – אילוץ חלוקת רווחים לא מחולקים, סעיף 77 לפקודה
14/01/2019
מיסוי השכרת דירות לטווח ארוך ולטווח קצר
19/12/2018
הלוואה שסולקה במימוש פוליסת ביטוח חיים - נקבעה כרווח הון (הלכת מדרך עוז)
13/12/2018
התרת מע"מ תשומות – הדוח המקוון, ומתי יושג האיזון הראוי
13/09/2018
ניכוי מס ודיווח למע"מ בגין תשלום ריבית לבעל מניות על הלוואה שנתן לחברה
05/09/2018
חישוב רווח הון מני"ע שנרכשו בשנת 1970 וקיזוז הפסד הון ריאלי
25/06/2018
היבטי מע"מ – בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר
27/05/2018
סגור חלון
יום עיון מע"מ - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית