אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
עו"ד קובי כהן
מידע אישי

עובד בכיר לשעבר ברשות המיסים. שימש כפקיד שומה וכן כמנהל היחידה לפירוקים במס הכנסה.

פרסומים אחרונים
תקופת התיישנות לעבירות מס
14/01/2019
השלבים הנדרשים בהליך של פירוק מרצון
10/01/2019
לא ינתן פטור ממס בפדיון כספי קרן השתלמות לבעל חובות לנושים
05/11/2018
הגשת השגה לאחר דיון בפסילת ספרים בשל אי רישום תקבול שהתקיים שימוע לגביו ללא החלטה בתיק
14/10/2018
אי שמירת יומן רופא בעסק ששייך לרופאת שיניים יכול לשמש בסיס לפסילת ספרים בעת עריכת ביקורת מע"מ
08/10/2018
חובת דיווח וניהול ספרים בעסק שנמצא בכינוס
31/07/2018
ליקוי בספרים שמהווה עילה לפסילת ספרים במע"מ יכול להוות עילה לפסילת ספרים במס הכנסה
01/07/2018
קליטת דוחות לא מבוקרים לחברה ללא פעילות עסקית ושאלת קיזוז הפסדים בעתיד אם תהיה פעילות
30/04/2018
שינוי שומת 04 שהוצאה לפי מיטב השפיטה בהיעדר דוח - בעקבות הגשת הדוח
25/08/2016
חשיפה לביקורת של רשות המסים לנישום שסיים את פעילותו וסגר את תיקו
25/07/2016
גביית חוב מס רווחי הון של בעל מניות מגרושתו בגין התקופה שהייתה נשואה לו
19/05/2015
הכרה בהכנסה ממחילת חוב לצורך קיזוז הפסד עסקי
25/01/2015
האחריות הפלילית של בעל מניות בחברה בגין אי הגשת דוחות החברה
07/10/2014
נוהל גילוי מרצון בגין הכנסות מחו"ל
15/01/2012
הבאה בחשבון של הוצאות שכירות שלא נדרשו בניכוי לצורך השוואת הון
15/08/2011
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית