אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי מס במקור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי מס במקור

ערכים מקושרים

דוגמאות לניכוי מס במקור:

מעסיק מנכה מס במקור משכר העובד ומעביר את המס ישירות לרשות המסים בישראל כמס הכנסה.

בנק ינכה מס על דיבידנד, לבעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך שקיבל דיבידנד על ניירות ערך שמחזיק בחשבון.

לקוח ינכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב לו (כאשר הלקוח חייב בניכוי מס במקור מתשלומיו לספקים).

סעיפים 162 - 173 לפקודת מס הכנסה עוסקים בחובת הניכוי במקור, ומכוחם הותקנו תקנות וצווים המפרטים את כללי הניכוי במקור במגוון רחב של תשלומים, כגון משכורת, שכר מרצים, שכר סופרים ועוד.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית