אישור
כל מס - חלופות שונות בחיוב בדמי ביטוח ובזכאות לגמלאות במשיכות בעלים ובחברות
דף הבית > חלופות שונות בחיוב בדמי ביטוח ובזכאות לגמלאות במשיכות בעלים ובחברות ארנק, החל משנת 2017 - טרם פרסום ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי
חלופות שונות בחיוב בדמי ביטוח ובזכאות לגמלאות במשיכות בעלים ובחברות ארנק, החל משנת 2017 - טרם פרסום ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי
תקציר
חוק ההתייעלות הכלכלית הוסיף לפקודת מס הכנסה את סעיפים 3(ט1) ו-62א, בתחולה מיום 1.1.2017. לתיקוני החקיקה האלה יש השלכות רבות על החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות על זכאות מבוטחים לגמלאות ועל האפשרות של המוסד לביטוח לאומי לדרוש ממבוטחים להחזיר גמלאות שקיבלו בעבר. מאמר זה מפרט בתמציתיות רבה את עיקרי התיקונים בחוק ההסדרים ואת היבטי הביטוח הלאומי שיש להם השפעה על ההתייחסות לתיקוני החקיקה, ומציג חלופות שונות בחיוב בדמי הביטוח ובהתייחסות לגמלאות. המאמר אינו מציג עמדה כלשהי אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בו, כיוון שהדוחות האישיים המוגשים לרשות המסים החל מחודש אפריל 2018 בגין שנת 2017 כוללים הכנסות החייבות במס מכוח סעיפים 3(ט1) ו-62א לפקודה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית