אישור
כל מס - איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה, ומה לגבי פחת שלא
דף הבית > איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה, ומה לגבי פחת שלא נדרש?
איך מחושב השבח – שווי שוק או התמורה שנקבעה, ומה לגבי פחת שלא נדרש?
תקציר
רשות המסים יכולה לבחון את "שווי המכירה" שהוסכם בין הצדדים, ואם על פי המידע המצוי בידה "שווי המכירה" אמור להיות אחר, בסמכותה לקבוע "שווי מכירה" שונה ממה שהוסכם בחוזה המכר. יתרה מזאת, בסמכות רשות המסים לבחון גם את "שווי הרכישה" שעליו הוצהר – לדוגמה: האם יש לכלול בעלות את המע"מ ששולם או להפחיתו? האם יש להפחית הוצאות פחת גם אם לא נדרשו? כל המרכיבים הללו יכולים לשנות את חבות המס מהקצה אל הקצה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
חברות ארנק
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית