אישור
כל מס - שינוי במחיר העסקה בגין תשלום תביעה ייצוגית - החלטה שלא בהסכם
דף הבית > שינוי במחיר העסקה בגין תשלום תביעה ייצוגית - החלטה שלא בהסכם
שינוי במחיר העסקה בגין תשלום תביעה ייצוגית - החלטה שלא בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם הדנה בחברה ליבוא כלי רכב שהינה "עוסק מורשה,. כנגד החברה הוגשה תביעה ייצוגית בגין פגם בכלי הרכב שמכרה ועל פי הסכם פשרה תזכה החברה את כל בעלי כלי הרכב בהחזר כספי וכן תשלם לגמול לתובעים המייצגים. החברה ביקשה להקטין את מחיר עסקאותיה בגין ההחזר הכספי. כאמור בקשתה נדחתה להלן ציטוט מתוך החלטת המיסוי כפי שציינה רשות המסים בהחלטתה: מאחר שבין בא כוח התובע המייצג לבין החברה לא נכרת הסכם לביצוע עסקה, לא ניתנו על ידו שירותים לחברה ואין יחסים של נותן שירות ומקבל שירות או קשר עסקי אחר ביניהם, הרי שאף מסיבה זו התמורה המשולמת על ידי החברה לבא כוח התובע המייצג אינה מהווה הפחתה של מחיר העסקה בידי החברה ובשל מרכיב זה החברה אינה רשאית, כאמור להקטין את מחיר עסקאותיה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית