אישור
כל מס - החלת הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל
דף הבית > החלת הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט-2018
החלת הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט-2018
תקציר
ביום 7.11.2018 פורסם הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט-2018 שבו נקבע כי יש לנַכּוֹת מהכנסות החברה בעלת המפעל הכנסה טכנולוגית הנובעת משירותי פרסום המבוססים על תוכנה המועברת מהלקוח לספק על-בסיס הסכמי התקשרות למתן שירותי פרסום. תחולתו רטרואקטיבית מיום 1.1.2017. בהקשר לכך פורסמה החלטת מיסוי הדנה בהוראות הצו בבקשה בהחלת הוראות הצו על החברה המבקשת שהינה חברה פרטית העוסקת בפיתוח וכנה המיועד לפרסום באינטרנט והמקשרת בין מפרסמים לבין בעלי שטח פרסום המעוניינים להגדיל את הכנסותיהם.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית