אישור
כל מס - רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי בעניין סמכות
דף הבית > רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי בעניין סמכות המנהל להורות על חלוקת דיבידנד בהתאם לסעיף 77 לפקודה
רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי בעניין סמכות המנהל להורות על חלוקת דיבידנד בהתאם לסעיף 77 לפקודה
תקציר
רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי אשר מפרט את הקריטריונים שלפיהם יכול וייעשה שימוש בסמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לצורכי מס, וזאת במסגרת התיקון לחוק אשר טיפל במשיכות בעלים וחברות הארנק, והוחל בתחילת שנת 2017. הפרסום נועד לשקף לציבור את עמדת ופרשנות רשות המסים לאור החקיקה בנושא.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית