אישור
כל מס - הטיפול המיסויי במשיכות כספים מחברה בידי בעלי שליטה על פי סעיף
דף הבית > הטיפול המיסויי במשיכות כספים מחברה בידי בעלי שליטה על פי סעיף 3(ט1) לפקודה
הטיפול המיסויי במשיכות כספים מחברה בידי בעלי שליטה על פי סעיף 3(ט1) לפקודה
תקציר
בתיקון 235 לפקודה נוסף סעיף 3(ט1) המאפשר לבעל שליטה בחברה להשיב לחברה את סכומי המשיכה עד לתום השנה שלאחר השנה שבה בוצעה המשיכה (במקרה זה עד לתום שנת 2017), ולכן ככל שלא הושבו לחברה כספי המשיכה, קובע הסעיף סדר היררכי לסיווג המשיכה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית