אישור
כל מס - החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס
דף הבית > החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל
החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל
תקציר
רשות המסים פרסמה הוראת פרשנות בתחום מס ערך מוסף בה מפורטים התנאים המצטברים שצריכים להתקיים כדי שיחול מע"מ בשיעור אפס על מתן שירותים לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל: התיירים שהגיעו לכנס עונים על הגדרת "תייר" שבסעיף 1 לחוק מע"מ; מקבל השירות הינו ארגון בינלאומי אשר עונה על אחת משתי החלופות המוזכרת בהוראת הפרשנות; כמו גם ההתכנסות הינה בגֶדר "כנס בינלאומי בהתאם לאמור בהוראה; פירוט השירותים כפי שנקבע בהוראה ושמתקיימים תאני תקנה 12 לתקנות מע"מ .
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית