אישור
כל מס - הנדון: סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת
דף הבית > הנדון: סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל
הנדון: סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל
תקציר
רשות המסים בישראל פרסמה חוזר העוסק בסעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל. לאור השינויים בגובה המשכורת מחודש לחודש מעסיקים יהיו רשאים לערוך חישוב חודשי מצטבר של זקיפת ההכנסה בהתאם לחודשי העבודה שבעדם בוצעו ההפקדות באותה שנת מס.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית