אישור
כל מס - השמדת מלאי
דף הבית > השמדת מלאי
השמדת מלאי
תקציר
לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות, כגון: בלאי, השחתה, התיישנות וכו' ויש להשמידו. כמו כן, ישנם מצבים שבהם על הנישום להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכוח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה. בהוראה זו יפורטו הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת מלאי.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית