אישור
כל מס - דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות
דף הבית > דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות 2018
דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות 2018
תקציר
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר המעדכן את השינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית