אישור
כל מס - מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית - החלטת מיסוי בהסכם
דף הבית > מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית - החלטת מיסוי בהסכם
מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בתחום חוק עידוד השקעות הון. ההחלטה דנה בחברה פרטית תושב ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המיועדת לביצוע מעקב וניהול השקעות בנכסים מבוזרים קריפטוגרפים. התכנה פותחה במפעל וכוללת כאמור מודולים שונים לניהול השקעות נכסים קריפטוגרפים ולהתממשקות עם זירות מסחר שונות בתחום. ה IP של התוכנה הינו בעלות החברה בישראל. פעילותה של החברה הינה בפיתוח התוכנה בלבד ואינה עוסק במסחר בנכסים מבוזרים קריפטוגרפים. הכנסותיה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה מלקוחותיה, כאשר התשלום נקבע בהתאם להיקף הפעולות והמידע אותו הלקוח מקבל על בסיס הרשאות תקופתיות או הרשאות לפעולות ספציפיות. החברה מבקש לאשר כי בבעלות החברה מפעל טכנולוגי מועדף כשמשעות המונח בסעיף 51 כד לחוק עידוד השקעות הון ולאשר כי הכנסת החברה הינה "הכנסה טכנולוגית" כמשמעותה בסעיף 51 כד לחוק.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית