אישור
כל מס - הכנסה מועדפת - החלטת מיסוי בהסכם
דף הבית > הכנסה מועדפת - החלטת מיסוי בהסכם
הכנסה מועדפת - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בתחום חוק עידוד השקעות הון. ההחלטה דנה בחברה תושב ישראל המפתחת תוכנה עבור חברת אם הרשומה בחו"ל. הכנסותיה של החברה בישראל הינם בגין מתן שירותי מחקר ופיתוח לחברת האם בלבד במודל של cost+. יש לציין שטרם נתקבל אישור ראש מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי. החברה הישראלית מבקשת לאשר כי הכנסתה ממתן שרותי מחקר ופיתוח עבור חברת האם בחו"ל הינה "הכנסה מועדפת" על פי ההגדרה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית