אישור
כל מס - סגירת עיסוק של עובד עצמאי בדיעבד ושינוי מעמד בדיעבד מעובד מעצמאי
דף הבית > סגירת עיסוק של עובד עצמאי בדיעבד ושינוי מעמד בדיעבד מעובד מעצמאי למי שאינו עונה להגדרה ולהפך - נהלים חדשים
סגירת עיסוק של עובד עצמאי בדיעבד ושינוי מעמד בדיעבד מעובד מעצמאי למי שאינו עונה להגדרה ולהפך - נהלים חדשים
תקציר
ביום 28.5.2018 פרסם המוסד לביטוח לאומי (חוזר שבו פורטו הכללים לסגירת עיסוק של עובד עצמאי בדיעבד, או לשינוי עיסוק רטרואקטיבי מעובד עצמאי העונה להגדרה לעצמאי שאינו עונה להגדרה, ולהפך.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית