אישור
כל מס - פיצול מניות חברה וביטול ערכן הנקוב של המניות – החלטת מיסוי בהסכם
דף הבית > פיצול מניות חברה וביטול ערכן הנקוב של המניות – החלטת מיסוי בהסכם
פיצול מניות חברה וביטול ערכן הנקוב של המניות – החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הדנה בבקשתה של חברה ישראלית פרטית המוחזקת בחלקים שווים על ידי שתי חברות ישראליות פרטיות ויוצאת להנפקה ראשונה לציבור. לפני ההנפקה מבקשת החברה לבצע "פיצול הון" של מניותיה הרשום והמונפק ביחס של אחד למיליון ובמקביל לפעול לביטול ערכן הנקוב של כלל המניות. החברה מבקשת לקבוע הסדר מס שיחול על בעלי המניות של החברה בביצוע פיצול ההון וביטול ערכן של המניות. במסגרת ההחלטה נקבע כי פיצול הון המניות לא ייחשב למכירה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה ויחול רצף מס, וכן כי ביטול הערך הנקוב של המניות לא יהווה אירוע מס ולא יגרור חבות במס במועד הביטול האמור.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית