אישור
כל מס - רכישה עצמית של מניות - החלטת מיסוי
דף הבית > רכישה עצמית של מניות - החלטת מיסוי
רכישה עצמית של מניות - החלטת מיסוי
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הדנה בבקשה של חברה פרטית תושבת ישראל לקבוע את אופן סיווג עסקת הרכישה העצמית של מניות החברה בידי בעלי המניות הנותרים. מדובר בחברה ישראלית אשר מבצעת רכישה עצמית של מניותיה כאשר הון המניות מוחזק בידי חברה זרה בשיעור של למעלה מ-50% מהון המניות; בידי חברה משפחתית תושבת ישראל, המחזיקה פחות מ-10% מהון המניות; ובידי שלוש חברות תושבות ישראל (חברה א', חברה ב' וחברה ג'), המחזיקות יחדיו כ-40% מהון המניות. הון המניות של החברה הזרה מוחזק, בין היתר, על-ידי בת-הזוג של בעל המניות בחברה א'. הרכישה העצמית עתידה להתבצע מהחברה הזרה ומהחברה המשפחתית, כך שחברות א', ב' ו-ג' תיוותרנה בעלי המניות היחידים בחברה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית