אישור
כל מס - מעסיקים חייבים להנחות עובדים לרשום תקבולים
דף הבית > מעסיקים חייבים להנחות עובדים לרשום תקבולים
מעסיקים חייבים להנחות עובדים לרשום תקבולים
תקציר
על מעביד חלה חובה לפעול לפיקוח מוגבר על עובדיו בתחום רישום ותיעוד התקבולים מהלקוחות. אף אם מדובר בתום לב, או דווקא בהזנחה וברשלנות מצד עובד במילוי הוראות מעבידו, יש לבחון אם נישום סביר היה מסתפק במתן הוראות ותו לא, או שמא היה גם נוקט אמצעים סבירים לוודא שהוראותיו לעובדיו מתבצעות הלכה למעשה. על בעל העסק להראות שהנהיג בעסק סדרי עבודה אשר ימנעו את הפרת החוק בעניין רישום התקבולים, כדי להוכיח שלמרות אי רישום תקבול כלשהו, הייתה בעסק שיטה מסודרת לרישום כלל התקבולים באופן הרגיל.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית