אישור
כל מס - דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים למע"מ
דף הבית > דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים למע"מ
דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים למע"מ
תקציר
שר האוצר ומנהל רשות המסים סיכמו על דחיית מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, החלים בספטמבר 2018, ל-4 באוקטובר 2018. עוסקים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר 4.10.2018 יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 20.9.2018. יודגש כי לא יחול כל שינוי במועדי הדיווח והתשלום של מקדמות וניכויים במס הכנסה, ואלו יחולו ב-20.9.2018, כפי שהודיעה הרשות קודם לכן.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית