אישור
כל מס - השקעות בנדל"ן בארה"ב באמצעות ישויות LLC - העליון תומך בהטלת כפל
דף הבית > השקעות בנדל"ן בארה"ב באמצעות ישויות LLC - העליון תומך בהטלת כפל מס - הבהרות בעניין פס"ד יונו סימול, יעקב הראל ואחרים
השקעות בנדל"ן בארה"ב באמצעות ישויות LLC - העליון תומך בהטלת כפל מס - הבהרות בעניין פס"ד יונו סימול, יעקב הראל ואחרים
תקציר
נציין כי פסק הדין העליון אשר הוליד את הכתבה האמורה לא שינה מהותית את הוראות המיסוי הישראליות שחלות בקשר עם השקעות באמצעות LLC (הוראות אשר יושמו על ידי הציבור אף טרם פרסום פסק הדין המחוזי בנושא), ובעיקר פסק הדין לא יוצר מציאות מיסויית חדשה של כפל מס מוחלט בסוג זה של השקעות, ובמילים אחרות - אין חדש תחת השמש:
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית