אישור
כל מס - שחרור תיק אישי לנישום שעזב יועץ מס מייצג
דף הבית > שחרור תיק אישי לנישום שעזב יועץ מס מייצג
שחרור תיק אישי לנישום שעזב יועץ מס מייצג
תקציר
טרם עודכנו כללי אתיקה חדשים לכן כללי האתיקה המופיעים בתקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), תקפים. סעיף 1(13) קובע "מתן שירות ללקוחו של יועץ מס אחר בעניין שהאחר כבר החל לטפל בו, ללא הסכמת האחר בכתב, זולת אם סירב לתת את הסכמתו ללא נימוק סביר; כנימוק סביר יראו לעניין זה, בין השאר, אם הלקוח דרש מיועץ המס המסרב לנהוג בניגוד לחובתו כיועץ מס, או בניגוד לכל דין, או אם ליועץ המס המסרב יש תביעות כספיות מוצדקות כלפי הלקוח בקשר לאותו ענין
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית