אישור
כל מס - עדכון נוסף: דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש
דף הבית > עדכון נוסף: דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018
עדכון נוסף: דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018
תקציר
בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החליט ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לדחות את מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 2018, כדלהלן: המועד האחרון לדיווח ולתשלום המס על פי הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, אשר חל ב-15.9.2018 יידחה ל-20.9.2018. למדווחים ולמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום המס הוא עד ליום 20.9.2018.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית