אישור
כל מס - המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי - החלטת
דף הבית > המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי - החלטת מיסוי בהסכם
המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בנושא מיסוי מקרקעין - פרויקט פינוי-בינוי. מדובר באם ובן המחזיקים כל אחד דירה באותו מתחם. הבקשה: לאשר כי הזכאות לפטור מכוח סעיף 49כב לחוק, תיבחן נכון ליום חתימת ההסכם מול היזם ולא ביום המכירה הנדחה אשר נקבע לפי סעיף 49כ לחוק.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית