אישור
כל מס - הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי בינוי - החלטת מיסוי
דף הבית > הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי בינוי - החלטת מיסוי בהסכם
הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי בינוי - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בתחום מיסוי מקרקעין הדנה בהקמת קרן תחזוקה הונית, במסגרת פרויקט פינוי בינוי – שבה יפקיד היזם סכום כספי כולל מע"מ לפני מסירת הדירות לדיירים שמטרתה סיוע במימון ההוצאות השוטפות לדיירים לתחזוקת הדירות החדשות, בשל העלייה המשמעותית בהוצאות ועד הבית וכו' בעקבות שדרוג דירתם בסיום הפרויקט. הבקשה היא לאשר כי תשלום על ידי היזם לקרן תיחשב ל"תמורה בגין כיסוי הוצאות כרוכות" כמשמעותן בסעיף 49(כב)(א) לפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין. הבקשה נתקבלה על פי תנאים נוספים שנקבעו.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית