אישור
כל מס - החלטת מיסוי בהסכם חלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה
דף הבית > החלטת מיסוי בהסכם חלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה
החלטת מיסוי בהסכם חלק ה2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הדנה בחברה פרטית שלה שתי פעילויות עסקיות ובקשתה לפיצול הפעילות כך שאחת משתי פעילויותיה תועבר לחברה חדשה, בפטוֹר ממס לפי סעיף 105א(1) לפקודה ותוך שמועד הפיצול יהיה (בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב) לפקודה ולחוזר מ"ה 6/2018) ; לאחר מכן, יועברו החזקות בעלי המניות בחברה ובחברה החדשה לחברת החזקות חדשה בתמורה להקצאת מניות, וגם זאת בפטוֹר ממס לפי סעיף 104ב(א) לפקודה ומבלי שההעברה כאמור תהווה הפרה על פי הוראות סעיף 105 לפקודה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית