אישור
כל מס - הנושא: אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים - החלטת
דף הבית > הנושא: אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים - החלטת מיסוי בהסכם
הנושא: אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים - החלטת מיסוי בהסכם
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בתחום מיסוי שוק ההון. ההחלטה עוסקת בבקשתה של חברה פרטית תושבת ישראל הנותנת שירותי אישיים וייעוץ ללקוחותיה השונים. חלק מלקוחותיה מעוניינים לשלם עבוּר שירותי החברה באסימונים מבוזרים כדוגמת ביטקוין, את'ריום וכו'. במסגרת החלטתה קבעה רשות המסים כיצד על החברה לרשום את קבלת האסימונים בפנקסי חשבונותיה וכן כיצד עליה להוציא חשבונית מס, וזאת תוך הבחנה בין מצב שבו החברה תממש את האסימונים שהתקבלו למטבע (ש"ח, דולר וכו') בתוך התקופה הנדרשת עד למועד הוצאת חשבונית מס לפי חוק מע"מ ("התקופה") לבין מצב שבו האסימונים לא ימומשו על ידה בתוך התקופה. כמו כן נקבע בהחלטה כיצד להכיר בהוצאות שהוציאה החברה במסגרת מימוש האסימונים.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית