אישור
כל מס - רכב מסחרי - ניכוי מס תשומות
דף הבית > רכב מסחרי - ניכוי מס תשומות
רכב מסחרי - ניכוי מס תשומות
תקציר
הוראה זו באה להבהיר את סוגיית ניכוי מס התשומות על ידי עוסק בגין רכישת רכב מסחרי כאשר הבעלות הרשומה על הרכב איננה על שם העוסק הדורש את ניכוי מס התשומות. להלן מקרים שכיחים בהם חשבונית-המס מוצאת על שם העוסק, ואילו הבעלות על הרכב רשומה על שם אחר: 1.      חברה הרוכשת רכב - חשבונית המס מוצאת על שם ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית